Lokaler och hyresnivåer i Göteborg

Göteborg

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Göteborg

Omsättningen för fastigheter i Göteborg slog rekord 2014, med en ökning på 200 % och det starka transaktionsvärdet håller i sig. En mycket stor efterfrågan på både kontors- och butikslokaler får stadskärnan att expandera och många företag att söka sig utanför city. Den starka marknaden innebär en hyresökning i vissa områden, men i city ligger priserna stabilt.

Rekordstor efterfrågan på kontorslokaler

Göteborg har en extremt låg vakansgrad för kontorslokaler; endast 2,9 % finns till förfogande. Nyproduktionen håller inte takt med efterfrågan varför vakansgraden kommer att vara fortsatt låg. En stor efterfrågan på lokaler i city ger en utveckling liknande den i Stockholm: Företag och byggherrar söker sig till områden utanför city där kommunikationerna är goda, till exempel Ullevi, Heden och Mölndal. I det sistnämnda bygger NCC Ullevi Park, ett av de större projekten i området. Byggnaden är redan fullt uthyrd. Frihamnsprojektets första etapp, med bostäder, handelsytor och 20 000 kontorsplatser är nu i full gång. Projektet är klart först om några år, men intresset är stort redan nu. I kranskommunerna är hyrorna lägre än i city, men enligt CBRE kommer de att stiga framöver, på grund av fortsatt stor efterfrågan.

Handeln expanderar utanför Nordstan

Området kring Nordstan är fortsatt populärast för butiker, men också handeln expanderar utanför city. Gamlestaden är ett område med stor potential, här pågår projektet Kulan, nyproduktion av 40 000 kvm kontor- och butikslokaler. I Sisjön planeras också nyproduktion av kontors- och butiksytor, av ägaren Alaska fastigheter.

Hamnområdet bästa läget för lager och industri

För lager- och industriverksamheter är Göteborgs hamnområde populärast. Liksom i huvudstaden blir köparna mer medvetna om lägets betydelse och viss konkurrens finns om de bästa områdena. Omkring dessa finns fler vakanser och också mark tillgänglig för nyproduktion, vilket dämpar marknaden och gör prisbilden framåt stabil.

Källor: CBRE, Indikatorn, NAI Svefa 2015, Nordic Real Estate

Lägesindelningen för kontor i Göteborg

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Göteborg (hyra kr/kvm)

AA-läge
Kontor: 1700-2600
Butiker: 4000-9000
Industri: -
A-läge
Kontor: 1450-2500
Butiker: 1500-7500
Industri: 650-1200
B-läge
Kontor: 1000-2200
Butiker: 1000-4000
Industri: 500-800
C-läge
Kontor: 650-1600
Butiker: 700-1500
Industri: 450-700

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp