Lokaler och hyresnivåer i Helsingborg

Helsingborg

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Helsingborg

Stadsutvecklingsprojektet H+ har börjat på allvar och nyproduktion av både butiks- och kontorslokaler tar nu fart. Helsingborgs hamn gör staden attraktiv för handel och flera stora affärer har gjorts inom industri- och lager. Inflyttningen till Helsingborg är rekordhög, vilket resulterat i stor nyproduktion av bostäder.

Utveckling av stadskärnan

Det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet H+, har nu inletts på allvar i och med projektet Metropol. Första etappen är ett 10,000 kvm stort nybygge innefattande lokaler för kontor och handel, samt ett hotell. Köpare var Executive Properties. Andra etappen påbörjas under 2015, även då planeras både bostäder och kontor.

Helsingborg vill vara landets mest attraktiva studentstad och flera nyproduktioner av studentbostäder pågår och planeras i framtiden. En hel del moderniseringar sker också i befintliga byggnader. Gallerian Söderpunkten ska byggas om och byggas ut; här tillkommer nu förutom handel också kontorslokaler. Tingsrätten är i behov av större lokaler och också fotbollsarenan Olympia byggs om.

Industri- och lagerlokaler

Fastighetsmarknaden inom lager och industri präglas av ett par större affärer. Det är främst redan etablerade aktörer som gör ytterligare investeringar i områden där de redan är befästa. Exempel på detta är Fastighetsägare Wihlborgs köp av Kroksabeln 12, en fastighet innehållande kontor, lager och butiksytor, samt Briggens köp av Grusbacken 2, med sammanlagt 2800 kvm lager- och kontorsytor.

Källor: CBRE, NAI Svefa 2015, Indikatorn

Lägesindelningen för kontor i Helsingborg

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Helsingborg (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1450-2150
Butiker: 2750-4000
Industri: 500-800
B-läge
Kontor: 1000-1500
Butiker: 1200-2000
Industri: 400-600
C-läge
Kontor: 800-1100
Butiker: 600-900
Industri: 350-550

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp