Lokaler och hyresnivåer i Lund

Lund

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Lund

Studentstaden Lund kännetecknas av forskning och utveckling. Trots att omfattande varsel de senaste åren bromsat utvecklingen har Lund har framtidstro. Näringslivet blomstrar och flera stora projekt planeras.

Upprustning av hårt trafikerad station

Efterfrågan på moderna kontorslokaler i Lund är stort. I centrum planeras nyproduktion av Wihlborgs såväl som Jernhusen. Wihlborgs ska bygga nya kontor i Postterminalen, i närheten av centralstationen. I samma byggnad upprättas också nya bostäder och butikslokaler. Hyran för kontorslokaler i centralt läge ligger på 1400-2500 kronor kvm, ett pris som legat stabilt de senaste åren, trots att efterfrågan är stor.

Många pendlar till Lund, centralstationen är kraftigt trafikerad och spås få ännu större tryck i framtiden, enligt NAI Svefa 2015. Jernhusens köp av Västra station, vilket inkluderar nuvarande stationshuset, kan vara ett steg på vägen mot en nödvändig upprustning av stationsområdet.

Industrin inväntar utvecklingssatsningar

Inom lager och industri har ovanligt få affärer har genomfört senaste åren. Mark finns för såväl bostäder som lager och forskning, i industriområden som Öresundsvägen och Hasslanda och Lunds kommun arbetar nu för att fler satsningar ska göras här.

Källor: NAI Svefa 2015, Indikatorn

Lägesindelningen för kontor i Lund

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Lund (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1400-2500
Butiker: 1700-3500
Industri: 600-800
B-läge
Kontor: 750-1500
Butiker: 800-1500
Industri: 400-650
C-läge
Kontor: 700-1200
Butiker: 700-1300
Industri: 350-500

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp