Hur stort kontor behöver ni?

Så väljer du rätt kontorsyta redan från början

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man söker kontorslokaler. Lokalytan är en av dem. Samtidigt kan det vara svårt att uppskatta hur mycket utrymme som egentligen behövs. Med vår sökfunktion får du vägledning och kommer ett steg närmre att hitta rätt kontorslokal för er verksamhet.

Varje lokal har dock sina förutsättningar; vissa är flexibla medan andra är svårare att anpassa. För att få en bättre bild av hur effektiv lokalen blir och hur ytterligare behov tillgodoses rekommenderas därför en utförligare utredning.

Liljewall arkitekter Sökfunktionen har tagits fram i samarbete med Liljewall arkitekter. Liljewall är ett av Sveriges stora arkitektföretag med väldokumenterad kunskap avseende kontorsmiljöer. Vill du veta mer eller vill ha hjälp med en skräddarsydd lokallayout? Kontakta gärna Liljewall genom att klicka på loggan.

Läs här hur du väljer den optimala kontorsytan.

Fyll i urvalskriterierna nedan för en grov uppskattning

*avser medelstorlek 4 personer

Sökhjälp