Skriv ut

Skapa PDF

Hamnleden / Oljehamnsvägen, S Fredriksskans - Hamnen

gävle

Området ligger i direkt anslutning till Hamnen. Här finns mark för verksamheter som logistik, magasin och kontor med anknytning till Gävle Hamn.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik
Tomtarea: 80 000 m²
Karta

Information

Utförande

VA

Kommunalt, lokalt omhändertagande av dagvatten

El

Gävle Energi

Storlek

80 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

Gävle Hamn, Gävle Containerterminal, Svecon Freight, Lastrådgivaren

Skyltläge

Delvis mot Hamnleden och Hamnens entré

Övrig information

Planbestämmelser

Industri, Kontor, Lager, max bygghöjd 8-12 meter

Gemensamhets-anläggningar

Ska bildas

Övrigt

Tomter kan erbjudas i varierande storlekar. Ej fastighetsbildade ännu.

Dokument

Sökhjälp