Skriv ut

Skapa PDF

Ersbogatan, Ersbo

gävle

Ersbo är ett nyöppnat område för industri, logistik, kontor och lager som Gävle Kommun utvecklar. Gott infrastrukturläge med närhet till E4.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt
Tomtarea: 50 000 m²
Karta

Information

Utförande

VA

Kommunalt, utom verksamhetsområde för VA, lokalt omhändertagande av dagvatten

El

Gävle Energi

Storlek

50 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

Panaxia (logistik & säkerhet), Gävle Energi Biobränsleanläggning, Hemlingby Köpcentrum (öster om E4)

Närservice

Gävle Bro restaurang mm. ca 2km, Hemlingby Köpcentrum ca 2km

Skyltläge

Delvis mot Spängersleden

Övrig information

Planbestämmelser

Industri, Kontor, Lager, max 50% av tomtytan får bebyggas, max 10-15 meters byggnadshöjd

Övrigt

Området utgör ca 5 ha tomtmark och tomter kan erbjudas i varierande storlekar.

Dokument

Sökhjälp