Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Målarbacken.

Fakta

Typ av företagsområde: Handel/stormarknad Småföretag

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Radiator. Vegoria. Färghuset. Plåt-Center.

Antal anställda i området

20.

Övrigt

Området är beläget cirka två kilometer Ö från centrum.

Total yta

23 100 m².

Markägare

Privata.

Fastighetsägare

Privata.

Parkeringsmöjligheter

I anslutning till respektive verksamhet.

Närservice

Drivmedel och gatukök.

Kommunikationer

Fjärr busstrafik. Området är beläget i anslutning till Rv 66.

Övrigt

Bra skyltläge.

Sökhjälp