Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Knutsbo.

Fakta

Typ av företagsområde: Industriområde Småföretagarom

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Ludvika Partiaffär. Wisit. Smicut.

Antal anställda i området

60.

Övrigt

Ligger i anslutning till ett villaområde och natur-/strövområde. Förskola-/lågstadieskola.

Total yta

49 000 m².

Ledig yta

30 000 m².

Markägare

Ludvika kommun.

Parkeringsmöjligheter

I anslutning till respektive verksamhet.

Kommunikationer

Lokal busstrafik. Tre kilometer SO från centrum.

Övrigt

Lediga småhustomter i närområdet.

Sökhjälp