Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Knutsbo.

Fakta

Typ av företagsområde

Industriområde Småföretagarom

Kommun, område

Ludvika, Knutsbo.

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Ludvika Partiaffär. Wisit. Smicut.

Antal anställda i området

60.

Övrigt

Ligger i anslutning till ett villaområde och natur-/strövområde. Förskola-/lågstadieskola.

Total yta

49 000 m².

Ledig yta

30 000 m².

Markägare

Ludvika kommun.

Parkeringsmöjligheter

I anslutning till respektive verksamhet.

Kommunikationer

Lokal busstrafik. Tre kilometer SO från centrum.

Övrigt

Lediga småhustomter i närområdet.

Sökhjälp