Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Notgården.

Fakta

Typ av företagsområde: Småföretagarområde

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Tekniska förvaltningen, Ludvika kommun. Svensk bilprovning. Midroc. Plimab. Clemens Bil.

Antal anställda i området

60.

Övrigt

Centralt beläget i anslutning till Rv 50. Cirka en kilometer SV från centrum.

Total yta

235 300 m².

Markägare

Ludvika kommun. ABB och andra privata ägare.

Parkeringsmöjligheter

Centralt i anslutning till villaområde samt ABB´s industriområde.

Närservice

Livsmedel. Drivmedel. Förskola.

Kommunikationer

Lokal busstrafik. Närhet till handelsområde, Grängesbergsvägen, Rv50.

Övrigt

Området är beläget cirka en kilometer S från centrum.

Sökhjälp