Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Notgården.

Fakta

Typ av företagsområde

Småföretagarområde

Kommun, område

Ludvika, Notgården.

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Tekniska förvaltningen, Ludvika kommun. Svensk bilprovning. Midroc. Plimab. Clemens Bil.

Antal anställda i området

60.

Övrigt

Centralt beläget i anslutning till Rv 50. Cirka en kilometer SV från centrum.

Total yta

235 300 m².

Markägare

Ludvika kommun. ABB och andra privata ägare.

Parkeringsmöjligheter

Centralt i anslutning till villaområde samt ABB´s industriområde.

Närservice

Livsmedel. Drivmedel. Förskola.

Kommunikationer

Lokal busstrafik. Närhet till handelsområde, Grängesbergsvägen, Rv50.

Övrigt

Området är beläget cirka en kilometer S från centrum.

Sökhjälp