Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Borlänge by

Ett planlagt men ännu obebyggt område i gamla Borlänge by lämpligt för kontor och lättare hantverk.

Fakta

Typ av företagsområde: Kontorsområde Småföretagaromr

Områdets profil och företagande

Ledig yta

4 240 m².

Markägare

Borlänge kommun.

Närservice

Området är centralt beläget och har därför tillgång till olika service inom nära avstånd.

Kommunikationer

Området trafikeras av buss. Närhet till riksväg 50 och 70.

Sökhjälp