Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Mark

Åselby

Åselby är ett område med såväl småindustri som handel och kontorsverksamheter.

Fakta

Typ av företagsområde: Handel/stormarknad Industriom

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Bilmetro.

Antal anställda i området

550.

Ledig yta

25 100 m².

Markägare

Borlänge kommun m fl.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringar finns i anslutning till respektive fastighet.

Kommunikationer

Området ligger i nära anslutning till riksväg 70 och trafikeras av bussturer.

Sökhjälp