Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Norra Backa

Norra Backa är i en utvecklingsfas och kommer att omvandlas från ett industriområde till ett område med ett varierat näringsliv med mycket handel.

Fakta

Typ av företagsområde: Handel/stormarknad Småföretag

Kommun, område: Borlänge, Norra Backa

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare: Biltema, Blomsterlandet, Överskottsbolaget.

Antal anställda i området: 1 500.

Övrigt: Norra Backa är föremål för ett detaljplanerarbete, i vilket inriktningen är att omvandla delar av detta område från ett industriområde till ett handelsområde.

Ledig yta: 45 700 m².

Markägare: Borlänge kommun m fl.

Parkeringsmöjligheter: Stora parkeringsytor kommer att skapas i anslutning till de nya varuhus som byggs i området.

Närservice: Närheten till Framtidsdalen och därmed Kupolenområdet gör att Norra Backa har god och nära tillgång till service.

Kommunikationer: Området gränsar till riksväg 50 och ligger heller inte långt från järnvägsstationen.

Sökhjälp