Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Norra Backa

Norra Backa är i en utvecklingsfas och kommer att omvandlas från ett industriområde till ett område med ett varierat näringsliv med mycket handel.

Fakta

Typ av företagsområde: Handel/stormarknad Småföretag

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Biltema, Blomsterlandet, Överskottsbolaget.

Antal anställda i området

1 500.

Övrigt

Norra Backa är föremål för ett detaljplanerarbete, i vilket inriktningen är att omvandla delar av detta område från ett industriområde till ett handelsområde.

Ledig yta

45 700 m².

Markägare

Borlänge kommun m fl.

Parkeringsmöjligheter

Stora parkeringsytor kommer att skapas i anslutning till de nya varuhus som byggs i området.

Närservice

Närheten till Framtidsdalen och därmed Kupolenområdet gör att Norra Backa har god och nära tillgång till service.

Kommunikationer

Området gränsar till riksväg 50 och ligger heller inte långt från järnvägsstationen.

Sökhjälp