Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Tegnér

Verksamhetsområde i direkt anslutning till E18. Området är uppdelat och ligger på båda sidor om motortrafikleden.

Fakta

Typ av företagsområde

Småföretag, IT, Forskning

Kommun, område

Västerås, Tegnér

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

ABB Corporate Research, Westinghouse Electrics, Råbe Industri, Swesafe.

Antal anställda i området

545.

Övrigt

ABBs forskningsverksamhet är det dominerande företaget.Övriga företag har blandad verksamhet som rekreation, instrument-,skärverktyg,larm-säkerhetsutrusnintg,cykelförsäljn. Här finns unga företag associerade till Västerås Science Park.

Övrigt

I dagsläget ingen ledig kommunal tomtmark.

Fastighetsägare

Kungsleden Fastigheter, Akelius.

Övrigt

Lokalhyra industri 400-500 kr kvm Lokalhyra kontor 500-800 kr kvm.

Parkeringsmöjligheter

Ja.

Närservice

Till centrum med handel, restauranger och caféer ca 1 km.

Kommunikationer

Goda kommunala kommunikationer. Separata cykelvägsystem.

Övrigt

Ligger i anslutning till Kopparlunden.

Sökhjälp