Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Tegnér

Verksamhetsområde i direkt anslutning till E18. Området är uppdelat och ligger på båda sidor om motortrafikleden.

Fakta

Typ av företagsområde: Småföretag, IT, Forskning

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

ABB Corporate Research, Westinghouse Electrics, Råbe Industri, Swesafe.

Antal anställda i området

545.

Övrigt

ABBs forskningsverksamhet är det dominerande företaget., instrument-,skärverktyg,larm-säkerhetsutrusnintg,cykelförsäljn. Här finns unga företag associerade till SynerLeap tillväxthub.

Övrigt

I dagsläget ingen ledig kommunal tomtmark.

Fastighetsägare

Kungsleden Fastigheter, Akelius.

Övrigt

Lokalhyra industri 400-500 kr kvm Lokalhyra kontor 500-800 kr kvm.

Parkeringsmöjligheter

Ja.

Närservice

Till centrum med handel, restauranger och caféer ca 1 km.

Kommunikationer

Goda kommunala kommunikationer. Separata cykelvägsystem.

Övrigt

Ligger i anslutning till Kopparlunden.

Sökhjälp