Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Tegnér

Verksamhetsområde i direkt anslutning till E18. Området är uppdelat och ligger på båda sidor om motortrafikleden.

Fakta

Typ av företagsområde: Småföretag, IT, Forskning

Kommun, område: Västerås, Tegnér

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare: ABB Corporate Research, Westinghouse Electrics, Råbe Industri, Swesafe.

Antal anställda i området: 545.

Övrigt: ABBs forskningsverksamhet är det dominerande företaget.Övriga företag har blandad verksamhet som rekreation, instrument-,skärverktyg,larm-säkerhetsutrusnintg,cykelförsäljn. Här finns unga företag associerade till Västerås Science Park.

Övrigt: I dagsläget ingen ledig kommunal tomtmark.

Fastighetsägare: Kungsleden Fastigheter, Akelius.

Övrigt: Lokalhyra industri 400-500 kr kvm Lokalhyra kontor 500-800 kr kvm.

Parkeringsmöjligheter: Ja.

Närservice: Till centrum med handel, restauranger och caféer ca 1 km.

Kommunikationer: Goda kommunala kommunikationer. Separata cykelvägsystem.

Övrigt: Ligger i anslutning till Kopparlunden.

Sökhjälp