<< Tillbaka till beskrivningen

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD, Göteborg - Kontor

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD, Göteborg - Kontor

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD, Göteborg - Kontor

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD, Göteborg - Kontor

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD, Göteborg - Kontor

Hvitfeldtsplatsen 5, Inom Vallgraven, City, CBD, Göteborg - Kontor

Planlösning