Industrigatan 2A

Näsby industriområde , Kristianstad
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

1 766 m²

Pris

12 000 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Kontor
  • Lager & logistik

Gedigen och delvis uthyrd kontors och lagerfastighet i Kristianstad.

Gedigen och delvis uthyrd kontors och lagerfastighet i Kristianstad. FASTIGHETSBESKRIVNING Gedigen kontorsfastighet belägen vid infarten till  Näsby Industriområde. Fastigheten som är byggd 1962 innehåller ca.1049 uthyrningsbara kvm fördelade på 3 våningsplan. Av kontorsytan är idag 516 kvm uthyrda. Hyresintäkter 965.880 kr/år.(kallhyra). På den 3.563 kvm stora tomten ligger också ett kallager om ca. 500 kvm. Lagret är delvis uthyrt och idag finns ca. 180 kvm ledigt. Lagerdelen med sina 3 portar längs långsidan är byggd 2005. Mellan byggnaderna ligger den asfalterade gårdsplanen med sina 41 parkeringsplatser. Gården är inhägnad med staket och vid infarten finns en elektrisk grind. Här finns också ett uthyrt annex (kontorshus) om ca. 68 kvm samt ett lika stor källarplan.                ÖVRIGT Bokfört värde 7.064.257 kr enligt 2022 årsredovisning.   INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Övrig information

Servitut:

Avtalsservitut,Avtalsservitut,Avtalsservitut,Avtalsservitut grundvatten mm,Avtalsservitut grundvatten mm,Avtalsservitut ledning mm

Planbestämmelser:

Stadsplan: Näsby industriområde,södra delen (1987-09-17) Detaljplan: Näsby industriområde,del av (1995-12-19)

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Varmlager 217
Kallager 500
Kontor 1 049
Tomtarea 3 563

Ekonomi

Driftskostnad:

521 490 kr/år

Pris:

12 000 000 kr

Prisinformation:

Bolagsförsäljning

Hyresintäkter:

803 000 kr/år

Typkod:

325

Teknisk information

Byggår: 1962 och 2005

TV: Fiber

Grund: Källare samt betongplatta.

Stomme: Tegel, stålbalkar

Fasad: Puts, plåt på lagerfastigheten samt trä på kontorshuset.

Utv.plåtarbeten: Lackerad plåt

Fönstertyp: Nya isolerglas

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Fjärrvärme

Larm: Ja

Industrigatan 2A

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Vi kan kommersiella fastigheter - Transaktioner, fastighetsvärderingar, ombildningar, brf-lokaler samt lokaluthyrning. Bjurfors Näringsliv har pågående uppdrag över hela Sverige och finns representerade i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är en stark partner på den kommersiella marknaden, med höga ambitioner och omfattande kontaktnät, vilket är nyckeln till att hitta rätt köpare. Vi har under våra drygt 30 år inom kommersiella transaktioner byggt upp ett omfattande nätverk med bland annat fastighetsinvesterare, fastighetsbolag, byggaktörer, finansiärer, förvaltare, jurister och konsulter. Detta för att du som kund ska kunna vända dig till och få en trygg och lönsam helhetslösning. Vi kommer överens om vad som passar dig bäst i en försäljning, offmarket till vårt gedigna kontaktnät eller publik marknadsföring.

Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Tessins väg 2

217 58 Malmö

bjurforsnaringsliv.se

Fler annonser från Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen