Stationsvägen

Nordvästra Väderstad , Väderstad
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

4 940 m²

Pris

2 200 000 kr

Tillträde

Tävling med byggstart 2023

Beskrivning

  • Bostad

Markanvisningstävling för nya bostäder av typen rad-, par- eller kedjehus i Väderstad. Tid för intresseanmälan förlängs till kl 12, den 30 juni 2023.

Många har hört av sig till kommunen om att få anlägga nya bostäder och därför sker markanvisning i konkurrens i två steg. Först väljs tävlande företag ut utifrån referensprojekt, ambitioner för byggnaderna och ansats för genomförande. I ett andra steg avgörs markanvisning i en kvalitativ analys av anbudsgivarna utifrån ritade förslag. Om avgörande står och väger mellan två bidrag kan komplettering behöva efterfrågas som ett tredje steg. Kommunen kan även komma att avbryta markanvisningstävlingen om alltför få godtagbara ansökningar inkommit. 

Konjunkturläget bedöms sådant att inte tillräckligt med anbud inkom i oktober 2022 för att gå vidare med tävling. Tid för anmälan är därför förlängd till siste juni 2023. 

Målbilder, aktiviteter och tidplan framgår av dokument nedan. Platsanpassad situationsplan behövs inte för intresseanmälan, men kanske behövs för egen analys. Objektvision medger inte uppladdning av cad-filer, men dwg-fil i format kan erhållas vid förfrågan. 

Ansökan om markanvisning genom prekvalificering lämnas senast kl 12.00 fredag 30 juni 2023. Ansökan skickas digitalt genom att bifoga efterfrågade handlingar i ett e-postmeddelande som skickas till: exploatering@mjolby.se. I ämnesraden på e-postmeddelandet ska försändelsen märkas ”Markanvisning Väderstad”.

Anbud ska leveras i pdf-format, där maxstorlek per meddelande är 5 Mb, men kan då delas upp i flera och numreras med nummertillägg. Frågor kan ställas skriftligt tom 2023-06-16 till exploatering@mjolby.se med ämnesrubrik ”Fråga markanvisning Väderstad". Ange namn och kontaktuppgifter. Svar lämnas samfällt veckan efter. 

Övrig information

Planbestämmelser:

Se länk till detaljplan.

Övrigt:

Va-anslutning beror på taxa men uppskattas till cirka 560 000 kr till 700 000 kr + moms om det gäller 10-15 bostäder på en gemensam fastighet för en (1) gemensam anslutningspunkt. Taxan blir cirka 1 000 000 kr till 1 400 000 kr för 10-15 bostäder om alla ska ha enskilda anslutningspunkter, oavsett om det blir på en eller fastigheter. Området ansluts till fjärrvärmenätet.

Bekvämligheter

El
Kommunalt vatten
Kommunalt avlopp
Fjärrvärme
Byggrätt
Asfalterad

Ekonomi

Tillträde:

Tävling med byggstart 2023

Pris:

2 200 000 kr

Prisinformation:

Tomtpris är fast 2 200 000 kr (450 kr/m2), exklusive tekniska anslutningar.

Omgivning

Omgivning/natur:

Östad golf ligger 1 km väster om platsen. Skogsmiljöer finns söder om skolan (750 m).

Företag i närheten:

Väderstad samhälle har 500 invånare och ett expansivt näringsliv med mer än dubbelt så stor dagbefolkning som boende på orten.

Närservice:

Livsmedelsaffär 300 m. Restaurang 250 m. Café. Bibliotek 350 m.

Vägbeskrivning:

Nordväst om Väderstad vägkors, väster om stationshuset.

Kommunikationer

Väderstad är ett litet, men aktivt samhälle som en tid utvecklades som stationssamhälle utmed Hästholmsbanan. Järnvägen är nedlagd, men orten ligger utmed gamla riksvägen (942) och nu med E4 som förbifart i söder. Norrifrån kommer väg från Vadstena (944).
Stationsvägen