Borrgatan 9

Vänersborg
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

Hyra

Tillträde

Beskrivning

  • Industri & verkstad
  • Lager & logistik
  • Övrigt

Uthyrning av industrifack beläget på Trestadcenter i bästa läge

Strategiskt belägen fastighet med nära anslutningar till RV44 och E45. Fastigheten fördelade över 5 fack. Nu finns två stycken fack för uthyrning om ca 205 kvm styck. Den sammanlagda tomtarean är 7 852 m2. Bra logistikytor med asfalterade ytor samt stor hårdgjord plan för lastning samt parkering. Fastigheten är försedd med stängsel och grindar. BYGGNADSBESKRIVNING Fyra st. av maskinhallarna och kontorsytan hyrs ut till externa hyresgäster. Elmätare avläses och efterfaktureras varannan månad. Larm-kostnad om 700 kr/månad faktureras hyregästerna. Fack 1 inrymmer ett entrésol med kontorsyta och öppna förråd. Möjlighet till parkering finns i anslutning till lokalen. Maskinhallar samt kontorsyta uppförd under 1994. Byggnaden har 5 fack, varav ett är ledig. Byggnaden har 5 portar, ett till vardera fack samt en utrymningsdörr. Hyresavtal löper på 3 år.
Borrgatan 9