Lönsamt vård och omsorgsbolag

Örebro
Spara Dela
Spara
Dela
Omsättning

21 000 000 kr

Begärt pris

Bransch

Vård & Hälsa

Beskrivning

  • Vård & Hälsa

Lönsamt vård och omsorgsbolag

Bolaget som överlåtes erbjuder olika typer av hemvård och hemtjänst till äldre och funktionsnedsatta personer. Bolaget har Ramavtal med en större kommun i Mellansverige där företaget har sin verksamhet.


Varför är detta bolag en bra investering?


o Väletablerat: Bolaget har funnits i 13 år. De har byggt upp en väl fungerande verksamhet där alla rutiner, processer och avtal som krävs för att driva denna typ av verksamhet finns på plats.


o Personalen: Stora delar av personalen har varit länge på företaget. De har mycket erfarenhet och hög kompetens. Bolaget satsar mycket på personalen och ser dem som en nyckel till nöjda kunder och ett gott rykte. 


o Ramavtal: Via Ramavtal med kommunen får bolaget övervägande delen av sina kunder. Det ger en ekonomisk trygghet, enklare administration och fungerar som en kvalitetsstämpel. 


o God lönsamhet: Den genomsnittliga vinstmarginalen de senaste tre åren ligger på 30 %. 


Ytterligare information och prospekt lämnas efter undertecknad sekretessförbindelse. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta ansvariga företagsmäklare.

Ekonomi

Omsättning:

21 000 000 kr

Resultat:

Vinst

Utförande

Bransch:

Vård & Hälsa