Bryggavägen 104

Ekerö , Ekerö
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

610 m²

Pris

21 500 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Bostad
  • Övrigt

Fastighet med privatägt hotell som ligger centralt beläget mellan Ekerö Centrum och Slagsta färjan, tre minuter åt vardera hållet. Här bor man anti...

Fastighet med privatägt hotell som ligger centralt beläget mellan Ekerö Centrum och Slagsta färjan, tre minuter åt vardera hållet. Här bor man antingen som företagsgäst eller fritidsresenär, ett hotell som passar alla. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är belägen östra delen av Ekerö och har ett mycket strategiskt bra läge. Fastigheten hyrs ut till Mälarö Hotell, verksamheten kan möjligtvis ingå i överlåtelsen.  PLANLÖSNING Hotellet har totalt 24 rum i två plan. Samtliga rum har god standard och värms upp med golvvärme. Helkaklade badrum.  I nedre plan finns, förutom hotellrum, reception, frukostmatsal och tvättstuga. Övre plan innefattar ett samlingsrum, teknikrum samt hotellrum.  Hotellets verksamhet bygger under lågsäsong på kunder som arbetar tillfälligt i Stockholm och under högsäsong är det sedvanlig turism.  Hotellet hyrs ut med trippel net till en årshyra om 1 620 000 kr per år.  OMGIVNING/NATUR Trevliga omgivningar, nära till Jungfrusundsåsens rekreationsområde med fina löp/skidspår, slalombacke, bikepark etc. Det mesta i form av service, restauranger, butiker, apotek, banker etc. finns i närliggande Ekerö Centrum. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Preem har för avsikt att förlänga avtalet, och att de är behjälpliga vid eventuella frågor eller liknande Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.  Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens. Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Övrig information

Planbestämmelser:

Detaljplan: Ekebyhov 1:1,1:394 m.fl(brygga industriområde) (2006-08-31)

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Other 610

Ekonomi

Driftskostnad:

15 000 kr/år

Pris:

21 500 000 kr

Typkod:

322

Teknisk information

Byggår: 1990

Grund: Betongplatta

Stomme: Trä

Fasad: Trä

Utv.plåtarbeten: Lackerad plåt

Fönstertyp: 3-glas

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Direkt el via golvvärme

Bryggavägen 104