Fridas stig 10-18

Storhogna , Vemdalen
PDF Spara Dela
PDF
Spara
Dela
Yta

1 088 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Bostad
Fint fjällprojekt i Storhogna, Vemdalen om 10 lägenheter med godkänt bygglov samt med möjlighet till ytterligare fem lägenheter vid byggnation av Attefallare. Planområdet är beläget i Storhogna cirka 10 minuter från Vemdalsskalet och erbjuder en genuin fjällmiljö. Projektet är uppdelat i 5 fastigheter i nybildad bostadsrättsförening. Detaljplanen medger bebyggelse av ett parhus. Tomt får bebyggas med högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Souterrängvåning ska anordnas och vind får inredas. Huvudbyggnad får uppföras med en nockhöjd om 9 meter och komplementbyggnad får uppföras med en högsta nockhöjd om 5 meter. Enligt fastighetsägarens beräkning omfattar projektet totalt 5 parhuslägenheter om 93,8 kvm. Därutöver ingår även en Attefallare om 30 kvm BOA per fastighet dvs totalt fem stycken. Projektet innefattar således 938 kvm + 150 kvm Attefallare vilket motsvarar en total BOA om 1 088 kvm. Renderingar, ritningar och inredningsförslag finns framtaget och följer med överlåtelsen. För ytterligare information kontakta fastighetsmäklare Alexander Nelson samt se bilagd objektsbeskrivning. Fastigheterna överlåtes i bolagsform.

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Bostad 15 1 088
Tomtarea 8 824
Fridas stig 10-18

Om Rosengren & Co

Rosengren & Co förmedlar kontors och industrifastigheter , bostadsfastigheter, byggrätter, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt vid nyproduktion samt lokaluthyrning.

Rosengren & Co

Linnégatan 76

115 23 STOCKHOLM

www.rosengren.se

Fler annonser från Rosengren & Co