Bällstavägen 164

Eneby , Bromma
PDF Planskiss Spara Dela
Spara
Dela
PDF
Yta

126 m²

Pris

10 300 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Bostad

Fastighet med tre lägenheter belägen längs Bällstavägen i Bromma. Samtliga lägenheter är i behov av renovering men är fullt funktionella. Utmärkt f...

Fastighet med tre lägenheter belägen längs Bällstavägen i Bromma. Samtliga lägenheter är i behov av renovering men är fullt funktionella. Utmärkt fastighet som ger gott kassaflöde. Fastigheten säljs vi bolag. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är en hörntomt som ligger längs Bällstavägen i Eneby som tillhör Bromma. I området kring Bällstavägen 164 bor många i villor och flerbostadshus som för det mesta är byggda på 1930- och 1940-talet. Trädgården omsluts av en vacker hög häck.  Nuvarande ägare har blockuthyrt fastigheten exkl. samtliga drift och underhållskostnader.   PLANLÖSNING Bygganden har tre lägenheter som är något slitna men ändå fullt funktionella. Den gamla delen har två lägenheter som är på 61 kvm vardera. Den nyare delen har en lägenhet på 93 kvm. I källaren finns en gemensam tvättstuga och installationer för teknik.   OMGIVNING/NATUR Eneby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun, nära Spånga, Norra Ängby, Bromma Kyrka och Beckomberga. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens. Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Övrig information

Planbestämmelser:

Tomtindelning: Skulderbladet t 1-32 (1939-11-08) Stadsplan: Skulderbladet m fl (1939-04-13)

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Bostad 126
Tomtarea 721

Ekonomi

Driftskostnad:

69 875 kr/år

Pris:

10 300 000 kr

Typkod:

220

Teknisk information

Byggår: 1942

Grund: Källare

Stomme: Trä

Fasad: Plåt

Utv.plåtarbeten: Lackerad plåt

Fönstertyp: 2-glas och 3-glas

Ventilation: Självdrag

Vatten/avlopp: Kommunalt vatten året om/Kommunalt avlopp.

Uppvärmning: Vattenburen el

Bällstavägen 164