PDF Spara Dela
PDF
Spara
Dela
Yta

62 907 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Övrigt
Ca 3 km norr om Bräcke C ligger denna bergtäkt med gällande avtal med Svevia som köparen får ta över. Fastigheten säljs som en rak fastighetsöverlåtelse. Avtal finns mellan nuvarande ägare och Svevia som tas över av köpare. Gällande avtalet innebär följande. Avtalet mellan Svevia och Gladö Grus AB gäller fram till 2024-04-30 där det sen upphör att gälla utan uppsägning från någon av parterna. Svevia kommer krossa fram mera material, då man har gjort en större affär i området, avtäckning är påbörjad, och borrning och sprängning sker under Q3 och Q4 2022. Volymen som Svevia har tänkt att losshålla under 2022 är ca 50,000 ton, Svevia har inte aviserat någon mer lossning, vilket gör att det vid årsskiftet 2022/23 finns ca 400,000 ton kvar att losshålla på anläggning inom tillståndet för anläggning. Det ligger ca 40,000 ton förädlat material på anläggning dagsläget som är krossat av Svevia under 2018 på det förra tillståndet som anläggningen hade och det gick ut 2018-12-31. Förädlat material och knacksten som ligger på anläggningen tillhör Svevia. Arrendeavtal för kvarliggande bergmaterial börja gälla från 2024-05-01och rullar på tills någon av parterna säger upp det, med 6 månaders ömsesidig uppsägnings tid. För ytterligare information se prospekt.

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Markyta 1 62 907

Ekonomi

Taxeringsvärde:

34 000 kr


Om Rosengren & Co

Rosengren & Co förmedlar kontors och industrifastigheter , bostadsfastigheter, byggrätter, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt vid nyproduktion samt lokaluthyrning.

Rosengren & Co

Linnégatan 76

115 23 STOCKHOLM

www.rosengren.se

Fler annonser från Rosengren & Co