Raspgatan 2

Tygelsjö , Tygelsjö
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

525 m²

Pris

5 500 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Butik

Unik möjlighet att förvärva en tomställd butiksfastighet som inrymt ICA i Tygelsjö under många år.

Unik möjlighet att förvärva en tomställd butiksfastighet som inrymt ICA i Tygelsjö under många år. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten Malmö Stämjärnet 1 i Tygelsjö är upplåten med tomträtt för handelsändamål och har sedan den bebyggdes 1975 varit en lokal livsmedelsbutik i Tygelsjö. Total lokalyta är ca 525 kvm i ett plan och tomten är asfalterad.  Fastigheten säljs tomställd.  PLANLÖSNING Butiksfastighet som idag inrymmer ICA Nära Träffen. Totalt yta om ca 525 kvm innehållande butikslokal, lager, personalutrymme samt kyl och frysrum.  OMGIVNING/NATUR Tygelsjö i utkanten av Malmö är mycket expansivt och populärt. Nya bostadsområden byggs och efterfrågan på bostäder är mycket stor.  KOMMUNIKATIONER Bra bussförbindelser och några minuter med bil till Malmö, Hyllie, inre och yttre ringvägen. Cykelvägar till Hyllie och Klagshamn.  NÄRSERVICE Nybyggd skola, förskolor, bageri och mycket mer är på väg att etablera sig i området. Ett par minuter till Svågertops handelsområde samt Hyllie.  ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Övrig information

Planbestämmelser:

Stadsplan: (1970-04-21) Tomtindelning: Stämjärnet (1970-07-30)

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Other 525
Tomtarea 1 268

Ekonomi

Driftskostnad:

12 500 kr/år

Pris:

5 500 000 kr

Prisinformation:

eller bud. Bolagsöverlåtelse

Typkod:

325

Teknisk information

Byggår: 1975 / 1994

TV: Fiber

Grund: Betongplatta

Fasad: Stenskivor

Utv.plåtarbeten: Målat / Plåtisol

Fönstertyp: 2-glas

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Värmepump / el

Raspgatan 2