Nischat städbolag / 0405

Gävleborg
Spara Dela
Spara
Dela
Omsättning

4 500 000 kr

Begärt pris

Bransch

Tjänsteföretag

Beskrivning

  • Tjänsteföretag

Bolaget levererar kundanpassade städtjänster till en selekterad kundkrets och genomför primärt högkvalitativ städning för privata hushåll.

  • Bolaget levererar kundanpassade städtjänster till en selekterad kundkrets.
  • Genomför primärt högkvalitativ städning för privata hushåll (ca 90 %), resterande del består av företag/BRF.
  • Huvuddelen av erbjudandet är veckostäd, inför storhelger och dylikt är tjänsten storstäd populär och kan omfatta fönsterputs (som genomförs av underleverantör).
  • Bolaget har en mycket strukturerad och professionell affärsprocess genom hela affärskedjan från offert till genomförande av städuppdrag.
  • Har en mycket stark position och begränsad konkurrens inom sitt nischade affärssegment.

Bekvämligheter

Besöksparkering
Kök/pentry
Mötesrum
Tvättservice
WC

Ekonomi

Antal anställda:

8

Prisinformation:

Bud

Omsättning:

4 500 000 kr

Resultat:

Vinst

Utförande

Företagsnamn:

Väletablerat städbolag i mycket lönsam nisch - Gävleborg

Bransch:

Tjänsteföretag

Startår:

2009

Verksamhet:

En mycket väletablerad verksamhet med god lönsamhet är till salu. Bolaget har en mycket stark marknadsposition i sin nisch och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Verksamheten har de senaste tre åren omsatt drygt 4 mkr i snitt med ett rörelseresultat om ca 1 mkr i snitt. Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch där konkurrensen är begränsad och ytterligare tillväxt inom nischen bedöms vara fullt genomförbart. Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom nischen där bolaget verkar. Kundbasen utgörs primärt av en specifik sektor inom privatmarknaden. Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med lång erfarenhet av denna nisch gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition. Bolaget hyr lokaler som ligger strategiskt beläget ur en geografisk aspekt. Hyreskontraktet kan tas över om så önskas och efter godkännande av fastighetsägaren. Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter. För att bibehålla bolagets goda momentum så kommer en professionell överlämnandeprocess att genomföras i samband med att en ny ägare tillträder. Ägaren önskar överlåta samtliga aktier och alla bud beaktas. Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material. Ni finner sekretessförbindelsen under rubriken "Dokument".