Harpsundsvägen 152

Högdalen , Bandhagen
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

871 m²

Pris

17 000 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Kontor
  • Industri & verkstad

Tillfälle att förvärva fastighet i Högdalens industriområde. Fastigheten säljs tomställd. Fastigheten har en byggnad i två plan. I bottenplanet fin...

Tillfälle att förvärva tomställd fastighet i Högdalens industriområde. Fastigheten har en byggnad i två plan. I bottenplanet finns reception, exklusivt konferensrum, teknikrum, personalutrymmen och lager. På övre planet finns väldigt fina kontor med stora sociala ytor. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är lokaliserad längs Harpsundsvägen i Högdalens industriområde. Högdalens industriområde är ett industriområde beläget i sydöstra delen av stadsdelen Högdalen i södra Stockholm. Området började anläggas i slutet av 1950-talet och stod färdig i mitten av 1970-talet. Sedan dess har många nya byggnader och verksamheter tillkommit. PLANLÖSNING Byggnaden är i två plan med partiell lågdel mot Harpsundsvägen. Nedre plan har en port för av och pålastning. I övrigt består nedre plan av reception, stort exklusivt konferensrum samt lager och teknikrum. Konstruktionen medför fri disposition av planet.  Övre plan består av kontorsrum på vardera sida och i mitten finns stora sociala ytor. Vidare finns personalkök och ventilationsutrymmen.    Fastigheten säljs utan hyresgäst med flexibelt tillträde.  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens. Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Övrig information

Planbestämmelser:

Stadsplan: Industri och vagnhall inom högdalen iv (1955-12-30)

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Varmlager 224
Kontor 647
Tomtarea 798

Ekonomi

Driftskostnad:

167 000 kr/år

Pris:

17 000 000 kr

Prisinformation:

Tomträtt

Hyresintäkter:

1 227 000 kr/år

Typkod:

432

Teknisk information

Grund: Betongplatta

Stomme: Trä/stål

Fasad: Trä

Utv.plåtarbeten: Lackerad plåt

Fönstertyp: 3-glas

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Fjärrvärme

Harpsundsvägen 152

Om Bjurfors Näringsliv

Vi kan kommersiella fastigheter - Transaktioner, fastighetsvärderingar, ombildningar, brf-lokaler samt lokaluthyrning. Bjurfors Näringsliv har pågående uppdrag över hela Sverige och finns representerade i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är en stark partner på den kommersiella marknaden, med höga ambitioner och omfattande kontaktnät, vilket är nyckeln till att hitta rätt köpare. Vi har under våra drygt 30 år inom kommersiella transaktioner byggt upp ett omfattande nätverk med bland annat fastighetsinvesterare, fastighetsbolag, byggaktörer, finansiärer, förvaltare, jurister och konsulter. Detta för att du som kund ska kunna vända dig till och få en trygg och lönsam helhetslösning. Vi kommer överens om vad som passar dig bäst i en försäljning, offmarket till vårt gedigna kontaktnät eller publik marknadsföring.

Bjurfors Näringsliv

Arenavägen 39, 16 tr

121 77 Johanneshov

www.bjurforsnaringsliv.se

Fler annonser från Bjurfors Näringsliv