Stillerydsområdet

Stilleryd Norra , Karlshamn
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

75 000 m²

Pris

Tillträde

Oklart, detaljplan finns ej

Beskrivning

  • Industritomt
  • Lager & logistik

Fantastiskt läge i Karlshamn för utveckling inom ex. industri, lager och logistik. Ej detaljplan än!

Stilleryd är ett stort markområde på ca 200 hektar mark, där du bland annat hittar Karlshamns djuphamn. Markytan på ca 7,5 hektar och ska detaljplaneras.

Trafikverket planerar för ny järnväg och godsbangård på 7-8 ha i Stillerydområdets östra del, vilket i framtiden skapar nya möjligheter för verksamhet i behov av järnvägsförbindelser. Utbyggnaden är direkt kopplad till den kommande Sydostlänken som binder ihop Olofström och Karlshamn. Här finns idag en mängd andra företag inom olika branscher och stora etableringsbara markytor. Det finns detaljplaner med höga bygghöjder i den östra delen av Stillerydsområdet och det pågår ett antal detaljplaner medan andra ytor ska detaljplaneras på sikt.

Vi ser området som en stor helhet! Industri, logistik/lager och hamnanknuten verksamhet prioriteras ur etableringssynpunkt, men vi är öppna för diskussion.

Övrig information

Planbestämmelser:

Detaljplan saknas

Övrigt:

Detaljplan finns ej idagsläget utan området är ett framtida utvecklingsområde!

Ekonomi

Tillträde:

Oklart, detaljplan finns ej

Prisinformation:

Oklart, detaljplan ej initierad

Omgivning

Företag i närheten:

Evomatic, Foodtankers, Stena Recycling, DFDS Logistics, DFDS Seaways, PMB, SVM, Karlshamns Hamn

Vägbeskrivning:

Från avfart 51 på E22 följer du riksväg 15 mot Karlshamns centrum och i rondellen tar du höger in på Vekerumsvägen och på din högra sida innan korsningen Södra Stillerydsvägen/Norra Stillerydsvägen och Vekerumsvägen ser du markområdet.

Stillerydsområdet