Listonhillsvägen 13

Södertälje
PDF Spara Dela
PDF
Spara
Dela
Yta

2 858 m²

Pris

7 995 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Bostad
Försäljningsobjektet omfattar två Fastigheter Oxelgrenshagen 1:38 och Oxelgrenshagen 1:36. Den förstnämnda har ett areal om 1 875 kvm och är bebyggd med en villa. Oxelgrenshagen 1:36 har ett areal om 983 kvm och är obebyggd men har bygglov för uppförande av byggnad enligt ritning. Enligt bygglovshandling får man uppföra byggnad om totalt 315 BTA. Byggnaden kommer inrymma två bostadslägenheter om ca 116 kvm BOA fördelat på 2 plan. Utöver det kommer även garaget kunna inredas som bostad om ca 41 kvm BOA. Sedan uppför man även med fördel ett Attfallshus om 30 kvm. Det är även lämpligt att uppföra ett Attefallhus på Oxelgrenshagen 1:38 intill den befintliga villan. Området ligger strax utanför Detaljplan. Det är sannolikt att ett planarbete kommer att inledas de närmaste åren. Till Oxelgrenshagen 1:36 finns kommunalt vatten indraget men avlopp hanteras lokalt. Tanken är att den nya byggnaden som uppförs ansluts till komunalt vattennät och elnät men hanterar avlopp och gråvatten lokalt igenom installation av reningsverk anpassat för 3-4 bostäder. För att inrymma den nya byggnaden behöver lokalgatans dragning justeras och en el-ledning flyttas. Offertunderlag finns för detta inhämtat. Sannolikt kommer man kunna få igenom bygglov för liknade byggnation på Oxelgrenshagen 1:38. Idag är villan på fastigheten uthyrd till ett byggföretag som bostad för arbetare. Hyran är 24 tkr/månad -kallhyra. Villan består av 145 kvm BOA och 135 kvm BIA. Fastigheterna ligger idag pakiterade i ett bolag. Så ingen stämpelskatt tillkommer.

Ekonomi

Pris:

7 995 000 kr

Prisinformation:

Säljs via anbudsförfarande

Listonhillsvägen 13

Om Rosengren & Co

Rosengren & Co förmedlar kontors och industrifastigheter , bostadsfastigheter, byggrätter, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt vid nyproduktion samt lokaluthyrning.

Rosengren & Co

Linnégatan 76

115 23 STOCKHOLM

www.rosengren.se

Fler annonser från Rosengren & Co