Våldalen

Karlstad Airport , Karlstad
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

107 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Detaljplanerad mark som lämpar sig för småindustri som till exempel fordonsverksamhet, lagerhotell för både gods och fryslager m.m.

I direktanslutning till Karlstad Airport ligger det här attraktiva området med möjlighet för småindustriell verksam att etablera sig. Flygplatsområdet ligger längs med riksväg 61 och med E18 cirka 6
km söderöver och E45 cirka 7 km västerut. Järnvägen (Värmlandsbanan)
mellan Karlstad och Kil går strax öster om riksväg 61.

Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området

Omgivning

Företag i närheten:

Exempel på företag i området är Karlstad Airport, KEWAB, Skanska

Närservice:

I flygplatsområdet finns restaurang och café och närmaste dagligvaruhandel finns ca 6 km i Kils kommun och i tätorten Skåre i Karlstads kommun.

Vägbeskrivning:

Marken är belägen i direkt anslutning till Karlstad Airport med närhet till natur och grönområde. Området nås via riksväg 61.

Kommunikationer

Karlstad Airport ligger längsmed riksväg 61 och med 6 km till E18 och 7 km till E45. Buss utefter riksväg 61, flygbuss till Karlstad Airport från Karlstad centrum.
Våldalen