Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun , Hudiksvall
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

200 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Odlingsbar mark

Intresserad av odlingsbar mark inom Hudiksvalls kommun? Ta då kontakt med mark- och exploateringsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Kommunen har antagit Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen. De övergripande målen är: • Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50% till år 2030 • Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% till år 2030 En enhetlig linje i regionen för ökad livsmedelsproduktion i länet ger förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad. Vi blir därmed mer motståndskraftiga i händelse av kris. Med detta som utgångspunkt och på uppdrag från Hudiksvalls Näringslivs AB:s nätverk inom området Lokal livsmedelsproduktion har vi på mark- och exploateringsenheten sett över kommunens innehav av odlingsbar mark.

Övrig information

Övrigt:

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Styrdokument-och-planer---Forfattningssamling/Program-planer-och-strategier/Livsmedelsstrategi.html För att ta del av handlingsplanen samt annan info, gå in på adressen ovan.

Hudiksvalls kommun