Mältargatan 23 / Stallängsg.14

Kungsängen/Industristaden , Uppsala
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

150 - 2 606 m²

Hyra

Tillträde

Beskrivning

  • Industri/Verkstad
  • Lager/Logistik
  • Övrigt

Industrilokaler i attraktivt läge

På baksidan av Möller bils huvudbyggnad ligger i dagsläget en skadeverkstad belägen. Ytorna uppgår till ca 2606 kvm där ca 2369 utgörs av verkstadsytor. Resterande ytor används idag som kundmottaggning och kontor. Byggnaden är utrustad med hela 16 portar på en av lånsgidorna, vilket gör det möjligt att dela av lokalerna i mindre enheter.

Ytor

Typ av yta Minsta yta Maximal yta Kr/m2/år
Övrigt 150 2 606

Utförande

Planlösning:

Ytorna uppgår till ca 2606 kvm där ca 2369 utgörs av verkstadsytor. Resterande ytor om ca 237 kvm används idag som kundmottaggning och kontor. Industriport finns för varje fack och lokalen går att dela av.

Omgivning

Omgivning/natur:

Kungsängen består idag dels av i äldre tid bebyggda innerstadsområden med angränsande industrikvarter och dels ängsmarkerna där Sveriges lantbruksuniversitet bedriver verksamhet. Här finns ännu även Lindvalls kafferosteri. Efter avveckling av områdets industriella verksamhet har marken under åren efter millennieskiftet bebyggts med projektet Industristaden som består främst av bostäder och kontor i byggnader med omkring sex våningars höjd. Kungsängsgatan genomkorsar stadsdelen parallellt med ån och passerar Kungsängs Torg. I dess närhet finns Samariterhemmets sjukhus och sedan 1970-talet lokaler för offentlig förvaltning såsom Länsstyrelsen, Skattemyndigheten och Statens Livsmedelsverk. Vid Kungsängens nordöstra gräns finns Resecentrum och den gamla järnvägsstationen.

Företag i närheten:

Här finns mycket god service med livsmedelsbutiken Willys några hundra meter mot stan samt flera lunchrestauranger i närområdet. In till centrum tar du dig lätt och snabbt.

Kommunikationer

Härifrån är det goda kommunikationer medstadsbussar, mycket bra gång- och cykelvägar både in till centrum och ut till Boländerna och de yttre områdena. Till E4:ans påfart samt påfarterna till de större vägarna kring Uppsala tar du dig lägg via Kungsgatan som går ut mot Kungsleden och vidare därifrån.
Mältargatan 23 / Stallängsg.14