Kungsgatan 103

Kungsängen/Industristaden , Uppsala
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

10 157 m²

Hyra

Tillträde

Beskrivning

  • Butik
  • Industri/Verkstad
  • Lager/Logistik
  • Kontor
Stora försäljningsytor/showroom, välutrustade verkstäder och kontorslokaler finns hyresledigt i Kungsängen! Flexibla ytor som går att dela i flera enheter med ett perfektsynligt läge längs med Kungsgatan. Härifrån är det nära påfarterna till de större vägarna runt Uppsala.

Ytor

  • Total yta:

    10157 m2

Utförande

Planlösning:

Byggnaden består av ca 10 157 kvm blandade ytor som bl. a billhallar, verkstadytor/reservdelslager, kundmottagningar och kontorsytor. PLAN 1 Butiksytorna i markplan utgör ca 5489 kvm och nyttjas mestadels som bilhallar med tillhörande kontorsytor/backoffice och en del verkstadsytor. I markplan finns även en verkstadsdel som utgör ca 2396 kvm med tillhörande omklädningsrum om ca 225 kvm en trappa upp. PLAN 2 Ovanför Volkswagens försäljnigsavdelning finns ett kontor om ca 395 kvm med en tillhörande källare om ca 323 kvm. På plan 2 i anslutning till verkstaden finns i dagsläget en restauranglokal om ca 352 kvm samt ytterligare ytor som matsal och personalrum om ca 244 kvm. SKADEVERKSTAD På baksidan av huvudbyggnaden ligger en skadeverkstad belägen. Ytorna uppgår till ca 2606 kvm där ca 2369 utgörs av verkstadsytor. Resterande ytor används idag som kundmottaggning och kontor. Fastigheten har tillhörande uppställningsytor/parkeringsmöjligheter om ca 15.000 kvm.

Omgivning

Omgivning/natur:

Kungsängen består idag dels av i äldre tid bebyggda innerstadsområden med angränsande industrikvarter och dels ängsmarkerna där Sveriges lantbruksuniversitet bedriver verksamhet. Här finns ännu även Lindvalls kafferosteri. Efter avveckling av områdets industriella verksamhet har marken under åren efter millennieskiftet bebyggts med projektet Industristaden som består främst av bostäder och kontor i byggnader med omkring sex våningars höjd. Kungsängsgatan genomkorsar stadsdelen parallellt med ån och passerar Kungsängs Torg. I dess närhet finns Samariterhemmets sjukhus och sedan 1970-talet lokaler för offentlig förvaltning såsom Länsstyrelsen, Skattemyndigheten och Statens Livsmedelsverk. Vid Kungsängens nordöstra gräns finns Resecentrum och den gamla järnvägsstationen.

Företag i närheten:

Här finns mycket god service med livsmedelsbutiken Willys några hundra meter mot stan samt flera lunchrestauranger i närområdet. In till centrum tar du dig lätt och snabbt.

Kommunikationer

Härifrån är det goda kommunikationer medstadsbussar, mycket bra gång- och cykelvägar både in till centrum och ut till Boländerna och de yttre områdena. Till E4:ans påfart samt påfarterna till de större vägarna kring Uppsala tar du dig lägg via Kungsgatan som går ut mot Kungsleden och vidare därifrån.
Kungsgatan 103