<< Tillbaka till beskrivningen

Odenskogsvägen 9, Odenskog

Fasadbild Odenskogsvägen

Portar och lokaldel som vetter mot innergård

Konferensrum beläget mitt i kontorsdelarna

Kontorskorridor med nödutrymning som kan konverteras till ännu en entré med ingång från Odenskogsvägen.

Kontorsrum mot Odenskogsvägen

Matsalsdel med inre glasning mot verkstads/lagerdel

Omklädningsrum

Pentry

Garage el verkstad vid port mot gården

Garage eller verkstad

Lager eller verkstadsdel

Lager eller verkstadsdel mot kontorsdel, överblick från matsal och två kontorsrum som vetter mot verkstadsytan