Johannesbäcksgatan 31B

Uppsala
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

229 m²

Hyra

Tillträde

Beskrivning

  • Butik
  • Kontor

Träpalatset - Lokaler i Sala Backe

Kvarteret är beläget i Östra Sala backe cirka två kilometer öster om Uppsala centrum. I områdets direkta närhet pågår utveckling av Gränby Centrum med ytterligare 30 000 m² handel och eventuell etablering av en ny idrottsarena. I anslutning till Bärbyleden och E4:an, strax norr om Gränby centrum, pågår en utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde. För Gränby sportfält har en ny detaljplan tagits fram i syfte att uppföra en ny idrottshall, möjliggöra en tillbyggnad av ishallen samt att få till ytor för spontanidrott. För Gränbyparken finns utvecklingsplaner som syftar till att öka parkens tillgänglighet och attraktivitet. I Boländerna sker utvecklingen från industriändamål till ett mer blandat innehåll med fokus på handel. Ett program har tagits fram i syfte att bland annat identifiera förutsättningar för olika typer av markanvändningar. Norra Träpalatset består av två byggnader, Hus 1 och Hus 2. som till delar utmärker sig höjdmässigt i området och därmed kommer erbjuda en fantastisk utsikt från de övre våningarna. Projektet omfattar 102 hyreslägenheter och tre lokaler om 53, 142 respektive 229 m². Totalt disponerar fastigheten 26 p-platser, 1 HKP plats inom den egna fastigheten samt 25 p-platser lokaliserade i det gemensamma garaget på Konstnären som kommer att samägas av Norra Träpalatset och Konstnären. Den halvöppna innergården delas med intilliggande hyresfastigheten (Konstnären) och inrymmer en blandning av träd, buskar, lek, grill och planteringar. Hus 1 har stommen av betong i plan 1 och av trä från plan 2 till plan 8. Hus 2 har stomme av betong. Fasaden på Hus 1 kläs med värmebehandlat trä. På Hus 2 kläs fasaden med en sinusformad plåtfasad. Taket på husens lågdelar beläggs med sedum och i övriga delar med plåt och solceller. Lokalen lämpar sig för exempelvis kontor, butik eller café

Ytor

  • Total yta:

    229 m2

Utförande

Byggår:

2023

Våningsplan:

1

Omgivning

Närservice:

På 15 minuters promenadavstånd norrut nås Gränbystaden. Här finns livsmedelsbutiker, klädbutiker, restauranger, gym, Systembolaget och övrig service.

Kommunikationer

Kvarteret är beläget cirka två kilometer från Uppsala Centrum, och nås med buss på cirka 15 minuter. Strax norr om kvarteret finns påfarten till E4. Det tar cirka 30 minuter med bil för att nå Arlanda flygplats. Stockholm nås på cirka en timme med bil och cirka 45 minuter med tåg.
Johannesbäcksgatan 31B

Om Granitor Properties AB

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 37 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midrocproperties.se

Granitor Properties AB

Telegrafgatan 6A

169 72 Solna

www.granitor.se

Fler annonser från Granitor Properties AB