<< Tillbaka till beskrivningen

Bolandsgatan 16G, Boländerna

Fastigheten sett från öster med lokalerna utsatt

Fasad

Bolandsgatan 16G, Boländerna, Uppsala -

Möjlig storefront

Rationell inlastning

Fastigheten sett från söder med lokalerna utsatt

Takhöjd på mellan 6,5 till 7,8 meter.