1104 - Entreprenadbolag

Gävleborg
Spara Dela
Entreprenad inom bygg och trädgård
Spara
Dela
Omsättning

20 000 000 kr

Begärt pris

Bransch

Bygg och entreprenad

Beskrivning

  • Bygg och entreprenad

Lönsamt entreprenadbolag specialiserat på försäkringsskador - Gävleborg

En mycket väletablerad verksamhet med god lönsamhet är till salu.

Bolaget har en mycket stark marknadsposition i sin nisch och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Verksamheten har de senaste tre åren omsatt drygt 20 mkr i snitt med ett rörelseresultat om drygt 1,5 mkr i snitt. Innevarande år pekar mot såväl högre omsättning som lönsamhet.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch inom områden bygg och anläggning. Bolaget har avtal med merparten av de stora försäkringsbolagen och konkurrensen i det geografiska området är begränsad.
Ytterligare tillväxt inom nischen samt närliggande nischer bedöms vara fullt genomförbart.

Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom affärssegment där bolaget verkar. Kundbasen utgörs primärt av försäkringsbolag, andra större bolag, kommunala bolag samt en viss del till privatmarknaden.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med lång erfarenhet av denna nisch gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition.

Bolaget har egna fastigheter vilka företrädesvis överlåts till i samband med förvärv av verksamheten.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter. För att bibehålla bolagets goda momentum så kommer en professionell överlämnandeprocess att genomföras i samband med att en ny ägare tillträder.

Bolaget säljs pga generationsskifte och samtliga aktier överlåtes. Alla bud beaktas.

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material. Sekretessförbindelsen ligger som en bilaga till denna annons.

Är Ni intresserad av mer information eller ett möte, vänligen kontakta huvudansvarig företagsmäklare, Dan Dannberg.

Huvudansvarig företagsmäklare
Dan Dannberg
dan.dannberg@lania.se
070-295 81 40

Assisterande företagsmäklare
Thomas Norberg
thomas.norberg@lania.se
070-546 31 69

Ansvarig för fastighetsförsäljning
Frida Gustafsson
frida.gustafsson@lania.se
070-425 44 87

Ekonomi

Prisinformation:

Enligt överenskommelse

Omsättning:

20 000 000 kr

Resultat:

Vinst

Utförande

Företagsnamn:

Lönsamt entreprenadbolag specialiserat på försäkringsskador - Gävleborg

Bransch:

Bygg och entreprenad

Utrustning som medföljer:

Denna information delas efter påskriven sekretessförbindelse.

Verksamhet:

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch inom områden bygg och anläggning. Bolaget har avtal med merparten av de stora försäkringsbolagen och konkurrensen i det geografiska området är begränsad. Ytterligare tillväxt inom nischen samt närliggande nischer bedöms vara fullt genomförbart.

Omgivning

Omgivning/natur:

Bolagets lokaler ligger i ett lugnt, trevligt och naturskönt område.

Företag i närheten:

Bra geografisk placering nära flertalet av bolagets större kunder.

Parkeringsmöjligheter/garage:

Bolaget har gott om parkeringsyta. Parkeringen är kostnadsfri för anställda och besökare.

Närservice:

Ett stort antal restauranger och butiker finns inom ca 5 minuters bilfärd från bolagets lokaler.

Skyltläge:

Mycket bra placering på bolagets lokaler avseende skyltning och marknadsföring.

Kommunikationer

Bolaget ligger tämligen centralt i sin verksamhetsort.