Nordanåsvägen 5

Mosås , Örebro
PDF Spara Dela
PDF
Spara
Dela
Omsättning

Begärt pris

Bransch

Övrigt

Beskrivning

  • Övrigt

Bolagets huvudsakliga tillgång består i fastigheterna Örebro Mosås 7:25 och 16:1. Bolaget bedriver idag odling i växhus och uthyning av lokaler.

Bolagets huvudsakliga tillgång består i fastigheterna Örebro Mosås 7:25 och 16:1 (totalt ca 5,7 ha), härtill en del inventarier. Fastigheterna är taxerade som lantbruk, typkod 110 och 122. Bolaget har bedrivit förvaltning av nämnda fastigheter, vilket i inneburit uthyrning av lokaler, områden med mera. Härtill fastighetsskötsel. Byggnaderna används idag till olika ändamål, dock i huvudsak för odling vad gäller växthusen. Övriga hus och kylar, används som verkstäder och förråd med ett flertal hyresgäster.

Utförande

Företagsnamn:

Fastighetsbolaget Växthuset i Mosås AB

Bransch:

Övrigt

Verksamhet:

Balans- och resultaträkningar finns att erhålla, vid förfrågan, liksom inventarielista. Välkommen via mejl eller på väg, för vidare information om pris och för räkenskaper.

Omgivning

Företag i närheten:

Fastigheterna är belägna öster om Mariebergs köpcentrum, i Örebro stads södra del, utmed gamla riksvägen mot Kumla. Invid det transportcentrum som finns öster om köpcentrumet. Byggnationen är högt belägen på en ås med åkermarken norr och öster om bebyggelsen.

Nordanåsvägen 5