Västanvindsgatan

Ödåkra , Ödåkra
Spara Dela
Aktuella fastigheter grönmarkerat
Spara
Dela
Yta

1 500 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt
  • Bostad

Möjlighet för etableringar i kombination bostad och verksamhetslokaler för mindre företag.

Befintligt företagsområde av samma karaktär expanderas nu i en andra etapp där staden avstyckar fastigheter till ditt projekt. Merparten av det nya etableringsområdet i Ödåkra säljs för kombinerad användning för bostad och verksamhet, och vi styckar av tomter utifrån våra intressenters behov. Staden kommer göra en bedömning av verksamheten utifrån bl.a. verksamhetsbeskrivning, bokslut och projektet i sin helhet. Utifrån läget varierar yta, bygghöjder och pris.

Övrig information

Planbestämmelser:

BJ, högsta nockhöjd 7-8 m

Övrigt:

Detaljplanen styr vilken typ av verksamhet som kan komma ifråga och t.ex. endast bostadsprojekt är inte planenligt. Grundprincip för försäljning Företag/personer som vill köpa ska visa upp:  * Verksamhetsbeskrivning för det företag och verksamhet som behovet av fastighetslösning baseras på. Företagsytor är centralt - bostadsändamål underordnat.  * För aktuellt företag ska ett registreringsbevis och ett bokslut för senaste verksamhetsåret uppvisas för bedömning. Detta för att styrka att det rör sig om en etablerad verksamhet med behov av verksamhetslokaler i linje med gällande detaljplan, i kombination med bostad för företagaren.

Ekonomi

Prisinformation:

650-750 kr/kvm, fastighetsytor 1500-2500 kvm

Omgivning

Företag i närheten:

Svenska kakel, Ödåkra spritfabrik och Ödåkra uteplantor

Kommunikationer

4 km trafikplats Fleninge E6, 2 km Väla Centrum
Västanvindsgatan