Västanvindsgatan

Ödåkra , Ödåkra
Spara Dela
Spara Dela
Yta

1 500 m²

Pris

650-750 kr/kvm, faastighetsytor 1500-2500 kvm

Tillträde

Beskrivning

Möjlighet för etableringar i kombination bostad och verksamhetslokaler för mindre företag.

Befintligt företagsområde av samma karaktär expanderas nu i en andra etapp där staden avstyckar fastigheter till ditt projekt. Merparten av det nya etableringsområdet i Ödåkra säljs för kombinerad användning för bostad och verksamhet, och vi styckar av tomter utifrån våra intressenters behov. Staden kommer göra en bedömning av verksamheten utifrån bl.a. verksamhetsbeskrivning, bokslut och projektet i sin helhet. Utifrån läget varierar yta, bygghöjder och pris.

Övrig information

Planbestämmelser:

BJ, högsta nockhöjd 7-8 m

Övrigt:

Detaljplanen styr vilken typ av verksamhet som kan komma ifråga och t.ex. endast bostadsprojekt är inte planenligt.

Ekonomi

Pris:

650-750 kr/kvm, faastighetsytor 1500-2500 kvm

Omgivning

Företag i närheten:

Svenska kakel, Ödåkra spritfabrik och Ödåkra uteplantor

Kommunikationer

4 km trafikplats Fleninge E6, 2 km Väla Centrum
Västanvindsgatan