Stillerydsområdet

Stilleryd Västra 2 , Karlshamn
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

300 000 m²

Pris

Tillträde

Oklart, men detaljplan pågår

Beskrivning

  • Industritomt
  • Lager & logistik
  • Övrigt

Fantastiskt läge i Karlshamn för utveckling inom ex. industri, lager och logistik.

Stilleryd är ett stort markområde på ca 200 hektar mark, där du bland annat hittar Karlshamns djuphamn. Markytan på ca 30 hektar och ska detaljplaneras. Beräknad start 2022.

Trafikverket planerar för ny järnväg och godsbangård på 7-8 ha i Stillerydområdets östra del, vilket i framtiden skapar nya möjligheter för verksamhet i behov av järnvägsförbindelser. Utbyggnaden är direkt kopplad till den kommande Sydostlänken som binder ihop Olofström och Karlshamn. Här finns idag en mängd andra företag inom olika branscher och stora etableringsbara markytor. Det finns detaljplaner med höga bygghöjder i den östra delen av Stillerydsområdet och det pågår ett antal detaljplaner medan andra ytor ska detaljplaneras på sikt.

Vi ser området som en stor helhet! Industri, logistik/lager och hamnanknuten verksamhet prioriteras ur etableringssynpunkt, men vi är öppna för diskussion.

Övrig information

Planbestämmelser:

Detaljplan startas 2022

Övrigt:

Detaljplan pågår!

Ekonomi

Tillträde:

Oklart, men detaljplan pågår

Prisinformation:

Oklart, men detaljplan pågår

Omgivning

Företag i närheten:

Karlshamns Hamn, DFDS, Evomatic, Foodtankers, SVM, Stena Recycling m.fl.

Vägbeskrivning:

Från avfart 51 på E22 följer du riksväg 15 mot Karlshamns centrum och i rondellen tar du höger in på Vekerumsvägen och svänger vänster in på Södra Stillerydsvägen/Norra Stillerydsvägen mot Karlshamns Hamn. Markområdet ligger sedan på din högra sida!

Stillerydsområdet