Stilleryd-området

Stilleryd Västra 1 , Karlshamn
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

300 000 m²

Pris

Tillträde

Oklart, detaljplan pågår

Beskrivning

  • Industritomt
  • Lager & logistik
  • Övrigt

Fantastiskt läge i Karlshamn för utveckling inom ex. industri, lager och logistik. Detaljplan pågår!

Stilleryd är ett stort markområde på ca 200 hektar mark, där du bland annat hittar Karlshamns djuphamn. Markytan för Stilleryd Väst 1 är på ca 30 hektar och finns väster om Södra Stillerydvägen och söder om Vekerumsvägen. Detaljplan pågår!

Trafikverket planerar för ny järnväg och godsbangård på 7-8 ha i Stillerydområdets östra del, vilket i framtiden skapar nya möjligheter för verksamhet i behov av järnvägsförbindelser. Utbyggnaden är direkt kopplad till den kommande Sydostlänken som binder ihop Olofström och Karlshamn. Här finns idag en mängd andra företag inom olika branscher och stora etableringsbara markytor. Det finns detaljplaner med höga bygghöjder i den östra delen av Stillerydsområdet och det pågår ett antal detaljplaner medan andra ytor ska detaljplaneras på sikt.

Vi ser området som en stor helhet! Industri, logistik/lager och hamnanknuten verksamhet prioriteras ur etableringssynpunkt, men vi är öppna för diskussion.

Övrig information

Planbestämmelser:

Detaljplan startas 2022

Ekonomi

Tillträde:

Oklart, detaljplan pågår

Prisinformation:

Oklart, detaljplan pågår

Omgivning

Företag i närheten:

Karlshamns Hamn, Evomatic AB, Stena Recycling, DFDS Seaways m.fl

Vägbeskrivning:

Från avfart 51 på E22 följer du riksväg 15 mot Karlshamns centrum och i rondellen tar du höger in på Vekerumsvägen och sedan vänster in på Södra Stillerydsvägen. Området har du då på din högra sida!

Stilleryd-området