Gäverstabodarna
| Segersta

Favorit Dela

Gäverstabodarna 4880

Gäversta 2:7, obebyggd fastighet säljes.

  • Kategori:

    Övrigt

  • Pris:

    Fritt anbud. Anbudet ska ha inkommit till Trafikverket senast 2020-12-16.

  • Tomtarea:

    6 055 m²

Fastigheten säljs i sin helhet och köparen söker själv lagfart alternativ lantmäteriförrättning. Lagfart ska sökas inom 3 månader efter upprättat köpeavtal. Fastigheten får inte bebyggas. Fastigheten säljs genom anbud. För information om anbudsförfarandet, se bifogad annons.

Ekonomi

Pris:

Fritt anbud. Anbudet ska ha inkommit till Trafikverket senast 2020-12-16.


Omgivning

Omgivning/natur:

Belägen intill järnvägen, mellan väg 621 och järnvägen.

Vägbeskrivning:

Intill järnvägen söder om väg 621.


Övrig information

Servitut:

Belastas av trädsäkringsservitut

Övriga gravatitioner:

Två obelånade datapantbrev

Övrigt:

Fastigheten belastas av ett trädsäkringsservitut vilket innebär att Trafikverket har rätt att ta ned träd 20 meter från spårmitt samt träd som riskerar att falla ned över spåret i intilliggande kantzon. Det finns två pantbrev på fastigheten som är obelånade.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

SP

Markförhandlare

Sibel Pichler

sibel.pichler@trafikverket.se

010- VISA NR 010-123 48 67

Marknadsförs av Trafikverket
Röda vägen 1
78189 Borlänge
trafikverket.se
Gäverstabodarna 4880