Staffanstorp

Favorit Dela

Maskinvägen 7

Bra belägen industrifastighet i expansiva Staffanstorp med ca 14 320 kvm tomt. Kallager om ca. 1 000 kvm.

 • Kategori:

  Industri/Verkstad

 • Pris:

  13 000 000 kr. Åsatt fastighetsvärde

 • Storlek:

  1 208 m²

Bra belägen industrifastighet i expansiva Staffanstorp med ca 14 320 kvm tomt. Kallager ca 1 000 kvm. FASTIGHETSBESKRIVNING Tomställd och bra belägen industrifastighet på Östra industriområdet i Staffanstorp.Tomten utgör ca 14 320 kvm och är inhägnad och till största delen hårdgjord yta. På fastigheten finns idag en lagerbyggnad om ca 1008 kvm med stålstomme och plåtfasad. Det finns också en äldre byggnad som fungerar som lager och har två portar och är äldre. Markundersökning utförd.     OMGIVNING/NATUR Bra läge intill Byggmax och nära väg 108.  KOMMUNIKATIONER Bra läge till väg 108 och väg 11. Nära till både Malmö och Lund INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
 • Total yta

  1208 m2

Ytor Antal Area
Kallager 1 208
Tomtarea 14 320

Ekonomi

Pris:

13 000 000 kr. Åsatt fastighetsvärde

Typkod:

433


Teknisk information

Byggnad:

Fasad: Plåt


Övrig information

Servitut:

Officialservitut väg

Planbestämmelser:

Byggnadsplan: (1985-10-11)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mats Lundberg

Mats Lundberg

mats.lundberg@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 30 11

040- VISA NR 040-608 30 11

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
Tessins väg 2
21758 Malmö
bjurforsnaringsliv.se
Maskinvägen 7