Pepparängsvägen

Horns Udde , Västervik
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

60 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Övrigt

Sluttning ned mot Örserumsviken. Idag natur men arbete med ny plan pågår. Ca 10 stora villatomter, alla utanför strandskyddsområde

Fortfarande går det att påverka blivande detaljplan.

Övrig information

Servitut:

inga

Planbestämmelser:

under framarbetande

Ekonomi

Prisinformation:

planarbete pågår för ca 10 villatomter

Utförande

VA:

blivande kommunalt VA

El:

blivande

Omgivning

Omgivning/natur:

Sjöutsikt och möjlighet att anlägga brygga (finns standskyddsdispens för brygga)

Vägbeskrivning:

Ca 5 km söder om centrala Västervik. Kör Hornsvägen och sväng höger ned på Pepparängsvägen. Området ligger mitt för infarten till Horns Strandväg.

Pepparängsvägen