Industrigatan 11

Aneby centralort , Aneby
Planskiss Spara Dela
Spara
Dela
Yta

4 710 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Kontor
  • Industri & verkstad
  • Lager & logistik
  • Övrigt
Industrifastighet uthyrd till stabil verksamhet för tillverkningsindustri. Bruksarea ca 4 710 kvm. Areal ca 12 308 kvm. Hyresvärde 2020 ca 1 964 000 kr/år kallhyra. God avkastning. Försäljning av fastigheten sker mot anbud med fri prövningsrätt. Anbud redovisas öppet. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten. Fastigheten överlåtes i första hand genom försäljning av aktier NYAB efter paketering. Säljande bolag äger även fastigheterna Telefon 16 och 17 i Tranås som säljs separat eller tillsammans efter överenskommelse. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. Som underlag för bolaget vid sådan överlåtelse hänvisas till bifogad proformabalansräkning.

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Kontor 1 600
Industri 1 3 400
Lager 1 710
Tomtarea 12 308

Ekonomi

Taxeringsvärde:

5 134 000 kr

Hyresintäkter:

1 964 000 kr/år

Teknisk information

Byggnad: Industribyggnad

Byggnadstyp: Industri

Byggår: 1982

Renoveringsår: 1986

Beskrivning: Byggnaden är uppförd 1982, tillbyggd 1986 och 1991. Grundläggning: Betongplatta på mark. Stomme av stålpelare. Väggar av stål och plåt med isolering. Fasader klädda med plåt. Yttertak av papp och plåt. Fönster: 3-glasfönster. Sammanbyggd kontorsbyggnad/villa i ett plan i träkonstruktion. Utvändigt beklädd med träpanel och tak av betongpannor. Byggnaden inrymmer lokaler för kontor, produktion och lager. Total bruksarea uppgår ca 4 710 kvm fördelat på ca 600 kvm kontor, 3 400 kvm produktion och 710 kvm lager. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning via elpanna. Ventilation via mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare (FTX) . Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.

Omgivning

Omgivning/natur:

Fastigheten ligger i ett industriområde nära stambanan och Aneby station, vilket gör det lätt att pendla in från ex. Jönköping. I Aneby kommun är vi mest företagsamma av alla i Jönköpings län. Här finns den största entreprenörsandan, vilket inte minst bevisas av vår stora mängd av småföretag. Aneby kommun arbetar för ett attraktivt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs årliga ranking har kommunen alltid funnits med på bästa tredjedelen bland landets 290 kommuner. Målet är att fortsatt erbjuda ett attraktivt företagsklimat och ständigt arbeta på att utveckla detaljer som bidrar till ett hållbart företagande. (Källa: Aneby kommuns hemsida) Befolkning: ca 6 834 personer (2020-06-30).

Industrigatan 11