Tegelbruksområdet
| Svedala

Favorit Dela

Tågmästaregatan 7

Tomställd kontorsvilla på Tegelbruksområdet i Svedala.

 • Kategori:

  Kontor

 • Pris:

  6 000 000 kr. Bolagstransaktion

 • Storlek:

  413 m²

Kontoriserad villa ( typkod 326, hyreshusenhet, kontor e dyl. beläget inom industrimark) central belägen i Svedala. FASTIGHETSBESKRIVNING Kontoriserad villa ( typkod 326, hyreshusenhet, kontor e dyl. beläget inom industrimark) central belägen i Svedala. Fastigheten har idag en uthyrbar lokalyta om ca.462 kvm som fördelar sig på på 1-2 plan kontor och lokaler ca.257 kvm, lokalyta till kontor och lokaler på källarplan ca.156 kvm samt garage och förråd ca.49 kvm. Fastigheten är välskött och har omfattande renoverats mellan 2011-2017. Tomtarea om 1468 kvm. OVK-kontroll utförd och godkänd 2018-09-28. Fastigheten säljes tomställd.          RENOVERINGAR - Ny gas panna installerad, interiörsrenovering, målningsarbete och golvslipning 2011 - Tegelmur runt tomtgräns med grindar 2012 - Dränering av källare, 100mm isodrän isolering 2013. - Fönsterbyte av hela fastigheten till isolerglas 2013 - Gårdsasfaltering 2013. - Fasadmålning 2014. - Källare renovering interiört, samt mini kök och toalett 2015      INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilken aktierna i bolaget som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.    10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjlig tillträdesdag skall anges.  TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. :
 • Total yta

  413 m2

Ytor Antal Area
Kontor 413
Tomtarea 1 468

Ekonomi

Driftskostnad:

129 217 kr/år

Pris:

6 000 000 kr. Bolagstransaktion


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1920

Grund: Källare

Stomme: Tegel

Fasad: Puts

Utv.plåtarbeten: Koppar

Fönstertyp: Isolerfönster (2013)

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Gaspanna (2011)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mats Lundberg

Mats Lundberg

mats.lundberg@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 30 11

040- VISA NR 040-608 30 11

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
Tessins väg 2
21758 Malmö
bjurforsnaringsliv.se
Tågmästaregatan 7