Haninge
| Handen

Favorit Dela

Vendelsövägen 35

Granne med Port 73! Handelsfastighet innehållande vakant restaurang och däckservice, byggd 2009, färdigställd 2018.

 • Kategori:

  Butik, Övrigt

 • Pris:

  30 000 000 kr

 • Storlek:

  1 665 m²

Delvis vakant hyresfastighet med bra läge intill handelsplats Port 73. Skyltläge mot Gudöbroleden. FASTIGHETSBESKRIVNING Fin handels/restaurangfastighet med bra läge och delvis vakanta ytor. Lokal 1 omfattar ca 900 kvm vakant restaurang/fest/konferenslokal. Fullt utrustat restaurangkök. Ytan kan även användas för annan typ av handel. Lokal 2 omfattar ca 765 kvm butik/däcklager med portar i marknivå. Fastigheten uppfördes 2009 och färdigställdes 2018.         OMGIVNING/NATUR Bra läge intill handelsplats Port 73 i Haninge kommun. Granne med bl.a. Ahlsell, ÖoB och NetOnNet. Skyltläge mot Gudöbroleden. Detaljplanen medger Handel, kontor, restaurang- och konferensverksamhet. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
 • Total yta

  1665 m2

Ytor Antal Area
Other 1 665
Tomtarea 1 865

Ekonomi

Driftskostnad:

40 000 kr/år

Pris:

30 000 000 kr

Hyresintäkter:

672 000 kr/år


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 2009/2018

Grund: Betongplatta

Stomme: Betong

Fasad: Puts

Fönstertyp: 3-glas

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Luftvärmepump


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Pernilla Sjödin

Pernilla Sjödin

pernilla.sjodin@bjurfors.se

070- VISA NR 070-782 00 47

070- VISA NR 070-782 00 47

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
Arenavägen 39, 16 tr
12177 Johanneshov
bjurforsnaringsliv.se
Vendelsövägen 35

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör