Munka Ljungby
| Munka-Ljungby

Favorit Dela

Östra Järnvägsgatan 4 mfl

Bostadsbestånd med 39 lägenheter väl samlat i Munka Ljungby ett par minuter från Ängelholm. Merparten byggt och renoverat under 90 talet och är...

 • Kategori:

  Bostad

 • Pris:

  39 600 000 kr. Bolagstransaktion

 • Storlek:

  3 166 m²

Bostadsbestånd med 39 lägenheter väl samlat i Munka Ljungby ett par minuter från Ängelholm. Merparten byggt och renoverat under 90 talet och är fullt uthyrt. BOLAGET FASTIGHETERNA   Fastigheterna Gråalen 11, 13, 14 med adress Östra Järnvägsgatan 4-6 Byggnaderna består av 3 stycken huskroppar i 2 och ½ plan byggda 1993 innehållande 16 lägenheter och en boyta på ca 1 224 kvm. På markplan finns 8 st två rums lägenheter om ca 59 kvm med en uteplats. På andra våningen och i etage finns 8 st 4 rums lägenheter om ca 94 kvm med balkonger. Husen är av trästomme med målad träfasad, treglasfönster och betongpannor som yttertak. Uppvärmning sker med luftvärmepump från 2016 och med naturgas som spetsvärme. Vattenburet system. På innergården finns parkeringsplatser till varje lägenhet och en del av garagebyggnad som används som fastighetsförråd. Avstyckning av villan på fastigheten Gråalen 12 håller på att ske och ingår inte i försäljningen.   Fastigheten Grobladet 1 med adress Skeldingevägen 9. Fastigheten har en tomt på ca 1 586 kvm och är bebyggd i 2 ½ plan i vinkel 1952 till och ombyggd 1989 och innehåller 14 lägenheter med totalt ca 911 kvm boyta. Lägenheterna fördelar sig på  4 st 1:or med kök om ca 36 kvm, 5 st 2:or med kök om ca 54 kvm, 2 st 2 or om ca 64 kvm, en 3:a med kök om ca 86 kvm samt två stycken 4:or om ca 92 kvm.  Här finns också en lokal i källaren på ca 15 kvm med en hyra på 31 200 kr/år. Separat miljörum och parkeringsplatser till lägenheterna. Lägenheterna på bottenplan har uteplatser och på andra våningen finns balkonger. Huset är byggt med trästomme och har putsad fasad och betongpannor som yttertak. Källare under hela huset med lokalen som har kök och badrum, lägenhetsförråd och pannrum. Uppvärmning sker med värmepump luft/vatten och vattenburet system.   Fastigheten Folkhögskolan 4-5 med adress Östra Storgatan 4. Fastigheten har en tomt på ca 2 870 kvm och första huset uppfördes runt 1929. Därefter har huset byggts till 1946 och 1992. Huset är byggt i tegel och är i 1 och ½ plan med delvis källare. Fastigheten inrymmer 7 st lägenheter. En 1:a med kök på ca 46 kvm, 3 st 2:or på ca 63, 74 och 83 kvm, en 3 :a på 83 kvm och två 5:or på ca 115 och 125 kvm. Total boyta är ca 589 kvm. Fastigheten inrymmer också en Pizzeria med en yta på ca 75 kvm  och tillhörande förråd. Ett garage och en källarlokal. Total lokalyta inkl källare uppgår till ca 323 kvm. Husen är byggda i tegel och har putsad fasad och yttertak av plåt. Trevlig trädgård med uteplatser. Uppvärmning sker med oljepanna och luftvärmepump.    Hillarp 23:26 och 23:29 med adress Kräftans väg 12 A och B. Detta är ett parhus med två lägenheter om ca 101 kvm styck. Fastigheten är taxerad som 220 och hyrs ut med kallhyror. Byggt 1993 och ligger fin beläget i villaområde. Huset har en stomme av trä och målad träfasad med betongpannor som yttertak. Uppvärmning sker med elpanna och vattenburet system som hyresgästen själv betalar för samt även för VA och avfall.   OMGIVNING/NATUR Här finns flera restauranger, affärer, Folkhögskola och grundskola. Naturskönt läge. KOMMUNIKATIONER Väg 13 går igenom södra delen av samhället och leder till Ängelholm och klippan. Busslinjerna 511, 507 och 510, som körs av Skånetrafiken, trafikerar Munka-Ljungby.  Med bil når du snabbt E6/E20 och Ängelholm.   NÄRSERVICE ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
 • Total yta

  3166 m2

Ytor Antal Area
Bostad 2 828
Other 338
Tomtarea 9 000

Ekonomi

Driftskostnad:

334 362 kr/år

Pris:

39 600 000 kr. Bolagstransaktion

Hyresintäkter:

2 946 000 kr/år


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1929, 1992, 1993,

Vatten/avlopp: Kommunalt vatten året om.. Kommunalt avlopp


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mikael Ekman

Mikael Ekman

mikael.ekman@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 38 82

073- VISA NR 073-920 66 63

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
Tessins väg 2
21758 Malmö
bjurforsnaringsliv.se
Östra Järnvägsgatan 4 mfl

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vår huvudverksamhet är förmedling av industri-, kontor- och hyresfastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. I en föränderlig bransch krävs det att vi följer utvecklingen av t.ex. lagändringar och skatteregler, både för oss själva likväl som för våra uppdragsgivare. För att erbjuda ett helhetskoncept vid en förmedling samarbetar vi med erfarna och kompetenta partners inom bland annat kapitalplacering, bolagspaketering och skattefrågor. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Fler annonser från denna annonsör