Edsvalla

Favorit Dela

Edsvallavägen 28 m fl

Bostadsportfölj i Karlstad kommun med 6 fastigheter innefattande 72 lägenheter. Hyresintäkter ca 4 152 000 kr.

 • Kategori:

  Bostad

 • Pris:

  34 000 000 kr

 • Storlek:

  4 476 m²

Bostadsportfölj med 6 fastigheter innefattande 72 bostadslägenheter och 5 lokaler. Tre av fastigheterna är belägna i Vålberg och övriga tre i Edsvalla. Båda dessa orter tillhör Karlstad kommun och ligger ca 15 km från centrala Karlstad. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 4 476 kvadratmeter och utgörs av 95 procent bostäder och 5 procent lokaler. Fastigheterna utgör en bra förvaltningsenhet med stabila kassaflöden och låga driftskostnader vilket ger en bra avkastning på investeringen. Fastigheterna är fullt uthyrda och en hyreskö finns. Möjligheterna till hyrestillväxt är goda genom renovering av lägenheter vid omflyttning. På fyra av sex fastigheter har bergvärme installerats. I samband med förvärvet finns möjlighet att ta över anställningen av nuvarande fastighetsskötare, vilken idag hanterar hela den tekniska förvaltningen och skötseln självständigt. Goda kollektivtrafikförbindelser med centrala Karlstad. Totala hyresintäkter uppgår f n till ca 4 152 000 kr FASTIGHETSBESKRIVNING Sammanfatting av hela fastighetsportföljen:  Bostadsportfölj med 6 fastigheter innefattande 72 bostadslägenheter och 5 lokaler. Fastigheterna är belägna i Vålberg respektive Edsvalla i Karlstad kommun ca 15 km väster om centrala Karlstad.  Bostadsarea: 4 224 kvm Lokalarea: 252 kvm Hyresintäkt: 4 152 Tkr Totala kostnader: 1 589 Tkr Driftnetto: 2 563 Tkr   Beskrivning av respektive fastighet inom portföljen Vålberg 1:33  Vålberg 1:133 är belägen på adressen Holmvägen 7 i Vålberg, ca 1,5 mil väster om Karlstad. Fastigheten är uppförd 1945 med en bostadsbyggnad i två våningsplan jämte källare och vind. Den uthyrningsbara arean uppgår till 592 kvadratmeter fördelat på 12 bostadslägenheter. 1987 byttes samtliga kök, fönster och entrédörrar. Under en period på 10 år har 17 badrum renoverats med nya golvbrunnar och ytskikt av plast. Tvättstuga och förråd finns i källaren. År 2017 installerades bergvärme vilket bidrar till en låg driftskostnad för fastigheten. Taket är omlagt 2001. Fastighetens tomtareal uppgår till 3 225 kvadratmeter och är upplåten med äganderätt. På fastigheten finns goda parkeringsmöjligheter. Bostadsarea: 592 kvm Antal lägenheter: 12 Lokalarea: 0 kvm Antal lokaler: 0 Hyresintäkt: 541 tkr Totala kostnader: 188 tkr Driftnetto: 353 tkr Höglunda 6:1 Fastigheten Höglunda 6:1 är belägen på Edsvallavägen 28 A-C i Edsvalla, ca 1,5 mil väster om Karlstad. Fastigheten är uppförd 1965 med en bostadsbyggnad i två våningsplan jämte källare. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 1 305 kvadratmeter fördelat på 22 bostadslägenheter och två lokaler om totalt 102 kvadratmeter. Lägenheterna håller en varierande, men överlag god standard. År 1987 gjordes fönsterbyte, omläggning av taket samt ny skåpinredning i alla kök. Under de senaste 8 åren har sex badrum renoverats med nya ytskikt av plastmattor och våtrumstapet. Underhåll har skett löpande i samband med hyresgästbyten eller vid behov. I sex lägenheter har ny el dragits. År 2006 installerades bergvärme vilket bidrar till fastighetens låga driftkostnad. Tvättstuga och förråd finns i källaren. Fastighetens tomtareal uppgår till 6 232 kvadratmeter och innehas med äganderätt. På fastigheten finns parkeringsmöjligheter för samtliga hyresgäster. Bostadsarea: 1 203 kvm Antal lägenheter: 22 Lokalarea: 102 kvm Antal lokaler: 2 Hyresintäkt: 1 196 tkr Totala kostnader: 425 tkr Driftnetto: 771 tkr Höglunda 1:181 Fastigheten Höglunda 1:181 är belägen på adressen Edsvallavägen 34–36 i Edsvalla, ca 1,5 mil väster om Karlstad. Fastigheten är uppförd 1981 med två hus i vinkel i två plan. På fastigheten finns även separat tvättstuga och cykelförråd. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 986 kvadratmeter fördelat på 14 bostadslägenheter, varav 10 lägenheter har uppdaterade badrum de senaste 10 åren. År 2007 installerades bergvärme vilket bidrar till fastighetens låga driftkostnad. Fastighetens tomtareal uppgår till 3 734 kvadratmeter och är upplåten med äganderätt. Fastigheten har en  innergård med lekplats och plats för umgänge. På gården finns parkeringsmöjligheter för samtliga hyresgäster. Bostadsarea: 986 kvm Antal lägenheter: 14 Lokalarea: 0 kvm Antal lokaler: 0 Hyresintäkt: 959 tkr Totala kostnader: 378 tkr Driftnetto: 581 tkr Höglunda 1:250 Fastigheten Höglunda 1:250 är belägen på adressen Kvarnbacken 1 i Edsvalla, ca 1,5 mil väster om Karlstad. Fastigheten är uppförd 1990 med en bostadsbyggnad i två våningsplan jämte vind och separat förrådsbyggnad/tvättstuga. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 517 kvadratmeter fördelat på 8 bostadslägenheter. Lägenheterna håller överlag en god standard med helkaklade badrum och ytskikt i gott skick. År 2009 installerades bergvärme vilket bidrar till fastighetens låga driftskostnad. Fastighetens tomtareal uppgår till 1 180 kvadratmeter och är upplåten med äganderätt. På fastigheten finns parkeringsmöjligheter för samtliga hyresgäster. Bostadsarea: 517 kvm Antal lägenheter: 8 Lokalarea: 0 kvm Antal lokaler: 0 Hyresintäkt: 514 tkr Totala kostnader: 175 tkr Driftnetto: 339 tkr Lilla Bårum 1:50 Fastigheten Lilla Bårum 1:50 är belägen på Långgatan 114 A-B i Vålberg, ca 1,5 mil väster om Karlstad. Fastigheten bebyggdes 1948 med en bostadsbyggnad i två våningsplan jämte källare och vind. Den uthyrningsbara arean uppgår till 588 kvadratmeter fördelat på 8 bostadslägenheter och två lokaler om totalt 100 kvadratmeter. Fastigheten är i gott skick och bland annat renoverades badrummen i sex av åtta lägenheter år 2015. Tvättstuga och förråd finns i källaren. Fastighetens tomtareal uppgår till 1 513 kvadratmeter och är upplåten med äganderätt. På fastigheten finns goda parkeringsmöjligheter. Bostadsarea: 528 kvm Antal lägenheter: 8 Lokalarea: 100 kvm Antal lokaler: 1 Hyresintäkt: 512 tkr Totala kostnader: 255 tkr Driftnetto: 257 tkr Lilla Bårum 1:51 Fastigheten Lilla Bårum 1:51 är belägen på Långgatan 116 A-B i Vålberg, ca 1,5 mil väster om Karlstad. Fastigheten bebyggdes 1948 med en bostadsbyggnad i två våningsplan jämte källare och vind. Den uthyrningsbara arean uppgår till 451 kvadratmeter fördelat på 8 bostadslägenheter och en lokal om 60 kvadratmeter. Byggnaden är ROT -renoverad 1994 i samband med det fick även byggnaden ny el. Tvättstuga och förråd finns i källaren. Fastighetens tomtareal uppgår till 1 545 kvadratmeter och innehas med äganderätt. På fastigheten finns goda parkeringsmöjligheter. Bostadsarea: 388 kvm Antal lägenheter:  Lokalarea: 60 kvm Antal lokaler: 1 Hyresintäkt: 429 tkr Totala kostnader: 168 tkr Driftnetto: 261 tkr MARKNADSINFORMATION KARLSTAD Karlstad är centralort för Karlstads kommun, residensstad för Värmlands län och stiftsstad för Karlstads stift samt sedan 1999 universitetsstad. Regionen är strategiskt belägen i triangeln Stockholm – Göteborg – Oslo. Vid slutet av 2018 uppgick antalet kommuninvånare till 92 497 personer och under år 2026 beräknas folkmängden överstiga 100 000 personer. Kommunikationer och infrastruktur Karlstad är en viktig knytpunkt för Värmlands vägnät och genom staden passerar E18 som förbinder Oslo med Stockholm. Från Karlstads centralstation nås Stockholm, Göteborg och Oslo på under tre timmar med tåg. Karlstad Airport är belägen cirka 15 minuter utanför centrum och erbjuder in- och utrikesflyg. Regelbundna avgångar till och från Arlanda med en flygtid på 50 minuter skapar goda pendlingsmöjligheter mellan de bägge städerna. Näringsliv och utveckling Karlstad tillhör en expansiv region med ett högt handelsindex, hög kompetens inom branscher som skogsindustri, verkstadsindustri, IT och telekom samt konsultverksamheter inom teknik, ekonomi och reklam. Denna starka handelsstad har ett brett shoppingutbud och ett rikt Kulturliv. Karlstad universitet några erbjuder ett 80-tal fleråriga utbildningsprogram i kombination med fristående kurser. Bostadsmarknaden Kommunens starka befolkningstillväxt resulterar i en god efterfrågan på bostäder. Karlstad har flertalet pågående och planerade nybyggnadsprojekt. Bostadspriserna har ökat med 22 procent under åren 2016-2018 och det råder stor efterfrågan på hyreslägenheter. Karlstad Stadsutveckling Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Kommunens vision kallas Livskvalitet Karlstad 100 000 och beskriver hur de ska bli en stad med 100 000 invånare. Ett nytt resecentrum blir navet för allt resande, flera nya bostadsområden och stadsdelar växer fram, 10 000 nya bostäder byggs och tätorterna utvecklas. FASTIGHETERNAS LÄGE Edsvalla Edsvalla är en tätort i Karlstad kommun och är belägen ca 1,5 mil väster om Karlstad. Edsvalla har goda kommunikationer med närhet till motorväg E45 och busstrafik till centrala Karlstad. Bebyggelsen i Edsvalla växte fram under sent 1600-tal i samband med ett nystartat järnbruk på orten. Tack vare det idealiska läget, med Norsälven och Vänern som transportförbindelse till Göteborg, och enorma tillgångar på vattenkraft, genomgick Edsvallabruket genom tiderna en positiv utveckling. Edsvalla bruk ägde på 1870-talet även bruken i Rottneros, Torsby, Lövstaholm och Kristinefors. I och med järnvägens ankomst till Edsvalla 1878 blev Edsvalla bruk en av de större industrikoncernerna i Sverige. Vålberg Vålberg är en tätort i Karlstad kommun och är beläget ca 1,5 mil väster om Karlstad. I Vålbergs centrum återfinns ett antal butiker, restauranger samt bibliotek. I Vålberg finns flera kommunala förskolor samt den nybyggda Vålbergsskolan som erbjuder undervisning från första till nionde klass. Vålberg har goda kommunikationer med närhet till motorväg E45 samt busstrafik till centrala Karlstad. Bebyggelsen i Vålberg växte fram under tidigt 1940-tal i samband med etableringen av Svenska Rayon AB. Företaget tillverkade konstfiber och sysselsatte ca 300 anställda. Invigningen av verksamheten och fabriken skedde den 10 maj 1943 och byggdes för att tillgodose en efter kriget stor efterfrågan på cellull. I samband med uppförandet av fabriken uppfördes 70 bostäder och därefter skedde bostadsbyggandet i etapper ända fram till en bit in på 1960-talet.
 • Total yta

  4476 m2

Ytor Antal Area
Bostad 4 224
Other 252

Ekonomi

Pris:

34 000 000 kr


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Patrik Ageman

Patrik Ageman

patrik.ageman@bjurfors.se

070- VISA NR 070-782 00 87

070- VISA NR 070-782 00 87

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
Arenavägen 39, 16 tr
12177 Johanneshov
bjurforsnaringsliv.se
Edsvallavägen 28 m fl

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör