Limhagen
| Leksand

Favorit Dela

Jobsgårdsvägen 8

Jobsgården är ett nyplanerat område för industri, som ligger i anslutning till flera andra verksamheter, och endast 1,5 km från centrala Leksand.

  • Kategori:

    Industritomt

  • Pris:

    1 kr. Prissättningen för respektive fastighet sker individuellt genom förhandling.

  • Tomtarea:

    4 790 m²

Fastigheterna är en del av Limhagen, ett i område som till huvuddelen består av verksamheter, återvinningscentral, kommunens centralförråd och Dala Energis fjärrvärmeverk. Området ligger 1,5 km från centrala Leksand, resecentrum och riksväg 70. Limhagsvägen kommer under 2019 att förlängas över Käringberget och ansluta till SIljansvägen, mitt emot Leksand Strand. Jobsgården består av nio fastigheter. Underhösten 2018 har en kvartersgata färdigställts. Denna kommer att ingå en gemensamhetsanläggning inom de nio fastigheterna. Markförhållandena på fastigheter är i plan och 50 cm under planerad marknivå. Dala Vatten & Avfall AB har till samtliga fastigheter anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. Dala Energi AB har anslutningspunkter för 35 A 3-fas och fiber som bas. Eftersom området inte helt är färdigställt sker prissättningen för respektive fastighet individuellt genom förhandling.

Ekonomi

Pris:

1 kr. Prissättningen för respektive fastighet sker individuellt genom förhandling.


Utförande

VA:

Dala Vatten & Avfall har anslutningspunkter till samtliga fastigheter

El:

Dala Energi AB har anslutningspunkter för 35A 3-fas + fiber


Omgivning

Företag i närheten:

Fastigheten är en del av Limhagen, ett i område som till huvuddelen består av verksamheter, återvinningscentral, kommunens centralförråd och Dala Energis fjärrvärmeverk.

Vägbeskrivning:

Området ligger 1,5 km från centrala Leksand, resecentrum och riksväg 70. Limhagsvägen kommer under 2019 att förlängas över Käringberget och ansluta till Siljansvägen, mitt emot Leksand Strand.


Övrig information

Planbestämmelser:

Byggrätt 2000 kvm

Gemensamhets-anläggningar:

Kvartersgata kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen.

Övrigt:

Fastighetsbeteckning: Noret 2:49 Fastigheterna Noret 2:43, 2:47 och 2:48 är sålda.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

PS

Näringslivschef

Per Strid

per.strid@leksand.se

0247 VISA NR 0247-80129

Marknadsförs av Leksands kommun
-
79380 Leksand
Jobsgårdsvägen 8