Älvsby Industriområde
| Värmdö

Favorit Dela

Älvsbyvägen - Tomt 8

Försäljning av nyupprättade industritomter i populära Älvsby industriområde på Värmdö.

 • Kategori:

  Industritomt, Lager/Logistik

 • Tillträde:

  Enl. ök.

 • Pris:

  3 670 000 kr

 • Tomtarea:

  2 719 m²

Nu finns det möjlighet att förvärva nyupprättade industritomter i Älvsby industriområde på Värmdö. Totalt består försäljningen av cirka 17 500 m2 fördelat på 8 tomter. Säljare är Värmdö kommun. Tomterna råder under olika planbestämmelser där exploateringsgraden varierar mellan cirka 30% - 40%. Även tillåten byggnads- och totalhöjd varierar. Information kring tomternas beskaffenhet återfinns bland de bifogade filerna. Fastigheterna 2 samt 4 erhåller vägservitut från fastigheterna 1 respektive 3. Vändplanen samt gemensamhetsanläggningen Älvsby GA:5 på Älvsby 1:115 (”Tomt 8”) används ej längre. Kommunen kommer att skicka in ansökan till lantmäteriet efter sommaren om att upphäva Älvsby GA:5. Köpare av tomten kan därför bortse från dessa. Tomternas areal, m2: 1 - 1 192 2 - 2 641 3 - 1 081 4 - 1 770 5 - 2 824 - SÅLD 6 - 2 153 - SÅLD 7 - 3 356 - SÅLD 8 - 2 719 Serviser för vatten och avlopp är satta men bekostas av köparen. Dagvatten ska fördröjas inom den egna fastigheten. Serviser för el och fiber är ej satta. Respektive fastighetsägare gör en egen servisanmälan för el och fibrer utifrån behov. Tillkommande avgifter för dessa anslutningar listas nedan. Tillkommande avgifter: * Anslutning VA enligt taxa (bifogad fil) * Anslutning el & fiber * Bygglovs- och planavgift För mer information, vänligen kontakta Anders Norlander.

Ekonomi

Pris:

3 670 000 kr


Omgivning

Parkeringsmöjligheter/garage:

Parkering sker på respektive fastighetsägares tomt


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Anders Norlander

Anders Norlander

anders@newproperty.se

0707 VISA NR 0707274948

Marknadsförs av New Property AB
Sibyllegatan 17
11442 Stockholm
newproperty.se
Älvsbyvägen - Tomt 8

Om New Property AB

New Property öppnar nya dörrar i fastighetsbranschen. Vi tror på en holistisk syn på fastigheter där summan är större än delarna. Dels är vi Sveriges största uthyrningskonsult med fokus på Stockholm – vi vet hur en arbetsplats kan driva både välmående, affärskultur, engagemang och resultat. Och dels är vi en av landets främsta specialister på att avyttra och förvärva fastigheter åt våra kunder över hela Sverige. Dessutom är vi en kunskapsbank på analys och utveckling av såväl enskilda fastigheter som hela bestånd.

Fler annonser från denna annonsör