Skriv ut

Skapa PDF

Industrigatan 7, Fågelsångens industriområde

åtvidaberg

Utmed riksväg 35 finns ett område med ledig industrimark på cirka 6 900 kvm varav 3 200 kvm är möjligt att exploatera.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 416 000 kr 130 kr/kvm för exploaterbar mark
Tomtarea: 6 800 m²
Tillträde: Tillträde enl. överenskommelse
Karta

Information

Beskrivning

Industritomt med bra läge utmed riksväg 35 och som har 3 213 kvm exploaterbar mark och därtill ytterligare mark om ca 3 700 kvm som delvis kan användas för parkering, upplag m.m. VA, Fiber och elnät finns vid tomtgräns. Närhet till Riksväg 35 underlättar för transporter till och från Linköping/Västervik. Den byggbara marken består idag av hårdgjord yta. Möjlighet finns till att stängsla in tomten.

Utförande

VA

Vid tomtgräns

El

Vid tomtgräns

Storlek

6 800 m²

Ekonomi

Pris

416 000 kr 130 kr/kvm för exploaterbar mark

Omgivning

Omgivning/natur

Omgivningen består delvis av små delar av eklandskapet som sträcker sig från Linköping och genom Åtvidaberg.

Företag i närheten

Området ligger i anslutning till Åtvidabergs stora industriområde (Fågelsångens industriområde) med en blandning av industri- och handelsverksamheter.

Parkeringsmöjligheter/garage

Parkering ska ordnas på tomtmarken.

Kommunikationer

35 minuter till Linköping med bil och 37 minuter till E4. Riksväg 35 genomgår förbättringsarbeten för att öka trafiksäkerheten och förbättra pendlingsmöjligheterna.

Skyltläge

Närhet till Riksvägen 35 möjliggör för exponering.

Vägbeskrivning

Från Linköping/Norr: Kör riksväg 35 mot Åtvidaberg. I första rondellen tar du 3:e avfarten in på Fågelsångsvägen. Sväng vänster till Bäckgatan. Kör åt nordväst på Bäckgatan mot Telegatan i 430 m. Sväng höger till Industrigatan. Fastigheten ligger till vänster efter 300 m. Från Åtvidaberg/Söder: Kör riksväg 35 mot Linköping genom båda rondellerna. 700 meter efter den andra rondellen sväng höger till Hallaholmsleden. Sväng vänster till Industrigatan. Fastigheten ligger till vänster efter 250 m.

Övrig information

Servitut

Fiber och VA kommer att upprättas utmed industrigatan.

Planbestämmelser

6 meters byggnadshöjd. Handel och småindustri är tillåtet

Övrigt

Vid ett köp har Åtvidabergs kommun som krav att en byggnation ska påbörjas inom 1 år.

Dokument

Industrigatan 7
Sökhjälp